Кафедра українознавства
 
Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Ігор Віталійович Чорний
Завідувач кафедри
доктор філологічних наук, професор
Ігор Віталійович Чорний

Кафедру було створено у травні 1994 року (наказ МВС України від 14.05.1994 №235) з метою забезпечення викладання курсів “Історія України”, “Історія зарубіжної та української культури”, “Ділова українська мова”. Очолив кафедру й успішно керував нею до 2011 року знаний вчений, доктор історичних наук, професор Греченко Володимир Анатолійович. У червні 2013 року кафедру відтворено як самостійний підрозділ. Влітку 2016 року кафедра увійшла до складу факультету № 2. Очолює кафедру українознавства доктор філологічних наук, професор Чорний Ігор Віталійович. У складі кафедри налічується 8 науково-педагогічних працівників і 1 працівник навчально-допоміжного складу. Відсоток викладачів з науковим ступенем дорівнює 62%

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА

1. Чорний Ігор Віталійович, завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор, профіль Google Scholar, профіль ORCID.

2. Перцева Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент профіль Google Scholar, профіль ORCID.

3. Дедурін Геннадій Геннадійович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент, профіль Google Scholar, профіль ORCID.

4. Іванов Станіслав Юрійович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, профіль Google Scholar, профіль ORCID.

5. Голопич Інна Миколаївна, старший викладач, профіль Google Scholar, профіль ORCID .

6. Єльнікова Наталія Ігорівна, старший викладач, профіль Google Scholar, профіль ORCID.

7. Полтавська Дана Володимирівна, викладач, профіль Google Scholar, профіль ORCID .

Викладачами кафедри за роки її існування підготовлено підручники: “Політична історія України” (2001), “Основи політології” (2001), “Історія світової та української культури” (2005), “Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети” (2002), “Політична історія України ХХ століття” в 6 т. (проф. Греченко брав участь у підготовці т. 3, 2003), “Історія державності України” (2004), навчальні посібники: “Історія України. Всесвітня історія ХХ ст.” (2005), “Культурологія” (2005), “Історія” (комплекс навчальних матеріалів для абітурієнтів 2006), “Історія сучасного світу” (2006), довідник “Історія світової та української культури”. Видано також 11 монографій, у тому числі: проф. Греченком В.А. “Влада в Україні на зламі двох тисячоліть” (2000), “Україна в добу “раннього” тоталітаризму” (2001), проф. Чорним І.В. “Исторические романы Н.В.Кукольника” (2001), “Современный русский историко-фантастический роман” (2003), “Древний Египет в современном англо-американском ретродетективе” (2008), доц. Перцевою В.А. “Художественная проза О.И.Сенковского” (2000). Щорічно викладачі кафедри публікують кілька десятків статей, методичні розробки, беруть участь у 5-7 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Основні напрями наукових інтересів кафедри:

- проблеми функціонування влади в Україні на сучасному етапі;

- ідейно-політична боротьба в 20-ті рр. ХХ ст.;

- політична історія тоталітарного режиму в Україні;

- літературне краєзнавство Харківщини;

- література першої половини ХІХ ст.;

- сучасна фантастика, історична та детективна проза.

За роки існування кафедри викладачами та здобувачами кафедри захищено 1 докторську та 4 кандидатських дисертації. Наукове керівництво здійснювалось докторами наук, професорами Греченком В.А. та Чорним І.В, які є членами спеціалізованих рад з захисту дисертацій в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та Харківському національному університеті внутрішніх справ (проф. Греченко В.А., спеціальність 12.00.01)

Викладачі кафедри брали участь в експертизі законів України “Про засади національних інтересів України”, “Про мови в Україні”, “Про архівну справу в Україні”.

На кафедрі розроблена і впроваджена рейтингова система, яка передбачає диференційовану оцінку знань і роботи курсантів та студентів. Вона враховує якість знань, систематичність (інтенсивність) роботи, наявність пропусків і незадовільних оцінок. Для вдосконалення системи перевірки знань використовуються тести різних категорій складності та ситуаційні ігри. Кафедрою підготовлені відеолекції з тих дисциплін, які читаються на кафедрі для слухачів заочного факультету, фоноконсультації на аудіокасетах для поглибленого вивчення української мови за професійним спрямуванням, навчальні мультимедійні презентації з усіх курсів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в Університеті (в тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Дню Конституції, Дню поліції та ін.), виступають з лекціями, присвяченими ювілейним та пам’ятним датам історії України: 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, 100-річчю утворення Української Центральної Ради, 85-річчю Голодомору, 360-річчю м. Харкова.

Регулярно проводяться тематичні вечори, присвячені Т.Г. Шевченку, вікторини й олімпіади на краще знання української літератури та мови, кафедра організовувала проведення в Університеті перших турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, щорічно проводила наукову конференцію курсантів та студентів “Образ працівника ОВС у сучасному детективі”, у 2004 році організувала виставу-вікторину “Мовний етикет українців: історія і сучасність”.

Проводились екскурсії до Історичного музею м. Харкова та наукової бібліотеки ім. В. Короленка, театрів м. Харкова, бесіди з мистецтвознавчих тем. Викладачі кафедри взяли участь у доробці концепції виховання курсантів ХНУВС.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-073
Email: kafukrain@gmail.com

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018