Кафедра соціальних та економічних дисциплін
 

Кафедра соціальних та економічних дисциплін факультету №2 Харківського національного університету внутрішніх справ

Начальник кафедри, кандидат економічних наук, доцент, полковник міліції Сергій Олександрович Ткаченко
Начальник кафедри, кандидат економічних наук, доцент, полковник міліції
Сергій Олександрович Ткаченко

Кафедра соціальних та економічних дисциплін факультету №2 (кримінальної поліції) Харківського національного університету внутрішніх справ створена у червні 2013 року шляхом реорганізації кафедри гуманітарних та економічних дисциплін навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції та кафедри соціології та соціальної роботи факультету психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ та займається підготовкою підготовку фахівців для правоохоронних органів по всіх напрямах, зокрема курсантів, слухачів, магістрантів, ад’юнктів університету.

До навчально-методичної роботи та проведення додаткових занять з окремих дисциплін залучаються практичні працівники ОВС, так і працівники фінансово-кредитної галузі.

перевірки знань використовуються тести різних категорій складності та ситуаційні ігри, підготовлені відеолекції з дисциплін, що читаються для слухачів заочного факультету, фоноконсультації.

Основні напрямки наукових інтересів кафедри: дослідження проблем забезпечення економічної безпеки; протидія економічній та фінансовій злочинності; розвиток ринкової економіки та фінансова безпека суб’єктів господарювання; теоретичні та практичні засади забезпечення прав людини в правовій демократичній державі; проблеми функціонування влади в Україні на сучасному етапі.

За результатами досліджень готуються наукові статті, тези доповідей на конференції.

Впроваджуючи передові надбання кафедра приймає участь у організації науково-практичних конференцій, круглих столів, в яких беруть участь провідні науковці різних вищих навчальних закладів системи МВС України, працівники практичних підрозділів правоохоронних органів, науковці цивільних вищих навчальних закладів, ад’юнкти та аспіранти.

На кафедрі працюють наукові гуртки за економічним та гуманітарним напрямом, в яких бере участь близько 30 курсантів.

В межах реформування МВС кафедра приймає активну участь у підготовці поліцейських патрульної служби та фахівців з протидії кіберзлочинності.

Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні наукових праць, кандидатських дисертацій, авторефератів, проектів законів, виступають офіційними опонентами в спеціалізованих вчених радах.

Основними завданнями кафедри є:

• забезпечення етичного, культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Університеті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.

• підготовка кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій України;

• розробка, організація та впровадження у навчальний процес новітніх освітніх технологій. Залучення в установленому порядку до навчального процесу і проведення наукових досліджень висококваліфікованих фахівців органів внутрішніх справ, навчальних і наукових закладів, інших установ і організацій України та іноземних держав;

• проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи. Організація і проведення наукових та науково-дослідних робіт, науково-практичних заходів, створення (формування) наукових шкіл, у тому числі за участю установ і організацій України, іноземних та міжнародних організацій;

• проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з договірної тематики, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність.

Особисті профілі науково-педагогічного складу кафедри в науково-метричних базах:Ткаченко Сергій Олександрович – завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бобро Наталія Валеріївна – доцент кафедри, кандидат соціологічних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гончарова Вікторія Олексіївна - доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Грищенко Ніна Володимирівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Мошенський Олександр Семенович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Павленко Наталія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шаповал Людмила Андріївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Фурса Вікторія Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Дядін Андрій Сергійович – викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Омельченко Наталія Вікторівна – старший лаборант кафедри

Контактна інформація: Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Тел.: 73-98-384
Email: kaf_ged@ukr.net

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018