Кафедра конституційного і міжнародного права
 
Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Марчук Микола Іванович
Завідувач кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент,
підполковник поліції
Марчук Микола Іванович

Кафедра конституційного і міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ бере свій початок з 1994 р., коли вона, як загальноуніверситетська кафедра, була відокремлена зі складу кафедри державно-правових дисциплін. У 2011 р. функціонування кафедри державно-правових дисциплін було відновлено, але вже у складі факультету з підготовки слідчих. У 2013 р. кафедра державно-правових дисциплін знову була ліквідована, а на її основі створено загальноуніверситетську кафедру теорії та історії держави і права, а також кафедру конституційного і міжнародного права факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми (зараз факультет № 4).

На сьогодні кафедра конституційного і міжнародного права є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність із метою забезпечення фундаментальної правової підготовки кваліфікованих фахівців для органів внутрішніх справ України. Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу; виконання наукових досліджень за профілем кафедри; надання допомоги керівництву університету, навчально-науковим інститутам, факультетам і курсам в організації та проведенні виховної роботи з курсантами.

Протягом 1994-2001 рр. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, генерал-майор міліції О.Н. Ярмиш, протягом 2001-2006 рр. ? кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції Ю.М. Коломієць, з червня 2006 року до серпня 2014 року кафедрою керував доктор юридичних наук, професор, полковник міліції В.О. Серьогін. З серпня 2014 року кафедрою керує кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції М.І. Марчук.

У різний час на кафедрі працювали такі відомі фахівці в галузі конституційного і міжнародного права, як: д.ю.н., проф., академік НАПрН України Ю.М. Тодика; д.ю.н., проф. О.В. Марцеляк; д.ю.н., проф. Л.Д. Тимченко; д.ю.н., проф. Т.Л. Сироїд, к.ю.н., проф. В.О. Ріяка; к.ю.н., проф. В.С. Семенов; к.ю.н., проф. В.А. Шувалова; к.ю.н., доц. О.М. Анохін; к.ю.н., доц. С.М. Вихрист; к.ю.н., доц. М.М. Воронов; к.ю.н., доц. О.Г. Кушніренко та ін.

У теперішній час на кафедрі працюють:

• кандидат юридичних наук, доцент, Войціховський А.В. – професор кафедри;

• кандидат юридичних наук, доцент, Радченко О.І. – доцент кафедри;

• кандидат юридичних наук, доцент, Гудзь Т.І. – доцент кафедри;

• кандидат юридичних наук, Варунц Л.Д. – доцент кафедри;

• кандидат юридичних наук, Бакумов О.С. – доцент кафедри;

• кандидат юридичних наук, Устименко О.С. – старший викладач кафедри;

• кандидат юридичних наук, Філіпська Н.О. – викладач кафедри;

• Логвиненко Є.С. – викладач кафедри.

• Болотова Л.І. – старший лаборант кафедри.

2017-2018 навчальному році науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Конституційне право», «Муніципальне право», «Міжнародне право», «Право Європейського Союзу», «Міжнародно-правові стандарти правоохоронної діяльності», «Конституційно-правові засади державності України», «Права людини. Верховенств

Викладання всіх дисциплін повністю забезпечене власними навчально-методичними розробками працівників кафедри.

Співробітникам кафедри належить першість у розробці навчальної літератури з деяких юридичних дисциплін. Зокрема, ними вперше в Україні було розроблено навчальні посібники «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» (2002 р.), «Парламентське право» (2007 р.), «Конституції зарубіжних країн» (2009 р.).

Навчально-методичні та науково-монографічні розробки працівників кафедри неодноразово перемагали на відповідних конкурсах, отримували нагороди і премії. Зокрема, Ярмиш О.Н. і Серьогін В.О. у 2004 р. стали лауреатами премії імені Ярослава Мудрого за підручник «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» (К.: Вид-во Ін Юре, 2003), а монографія Марцеляка О.В. «Інститут омбудсмана: теорія і практика» (Х.: Вид-во ХНУВС, 2004) була визнана кращою на конкурсі наукових видань Університету в 2005 р. У 2009 р. підготовлений співробітниками кафедри навчальний посібник «Конституції зарубіжних країн» (авт.-упоряд. Л.Д. Варунц, А.В. Войціховський, Т.І. Гудзь та ін.; за заг. ред. В.О. Серьогіна), в якому тексти конституцій 16 провідних країн світу вперше наведено українською мовою, був удостоєний диплому за друге місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у номінації «Довідкові видання». У 2011 р. монографія Серьогіна В.О. «Недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці» була удостоєна диплому за друге місце у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України у номінації «Наукові видання».

Щорічно кафедра організовує проведення міжнародної науково-практичної конференції «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини».

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Конституційним Судом України, Центральною виборчою комісією, територіальними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, однопрофільними кафедрами Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Львівського національного університету ім. І. Франка, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національної академії внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького та іншими вищими навчальними закладами України, організаціями та установами юридичного спрямування. Кафедра неодноразово надавала наукові висновки за зверненнями Конституційного Суду України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

На кафедрі працює науковий курсантський гурток, поділений на дві секції – з конституційного і міжнародного права. Працівники кафедри неодноразово виступали в якості наукових керівників збірних команд університету, що брали участь у міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах.


Склад кафедри:Марчук Микола Іванович – завідувач кафедри конституційного і міжнародного права, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Войціховський Андрій Васильович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Радченко Олександр Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Гудзь Тетяна Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Варунц Лариса Дмитрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бакумов Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Устименко Олена Сергіївна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Філіпська Наталія Олександрівна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Логвиненко Євгенія Сергіївна – викладач кафедри
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Болотова Лілія Іванівна – старший лаборант кафедри.

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017