Факультет № 3
 
Декан факультету Анатолій Сергійович КОЛОТІК
Декан факультету
майор поліції
Анатолій Сергійович КОЛОТІК
Заступник декана з навчально-методичної роботи Григорій Володимирович ДЖАГУПОВ
Заступник декана
з навчально-методичної роботи
Григорій Володимирович ДЖАГУПОВФакультет № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ, створений у 2015 році на базі колишнього факультету для підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей.

Факультет № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців для підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України зі ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями «правоохоронна діяльність» та «психологія».

Навчальний процес на факультеті здійснюють доктори та кандидати юридичних, педагогічних, та психологічних наук. Вчені університету органічно поєднують фундаментальні теоретичні знання з досвідом роботи в органах внутрішніх справ України.

Співпраця з комплектуючими підрозділами – невід’ємна складова освітнього процесу факультету. Зокрема, факультет плідно співпрацює з управлінням превентивної діяльності Головного управління Національної поліції України в Харківській області, а також з провідними навчальними закладами України та інших країн.

Факультет здійснює підготовку фахівців за:

- напрямом підготовки – 6.030402 „Правоохоронна діяльність”, спеціалізація навчання – підготовка фахівців для підрозділів превентивної діяльності (інспекторів превентивної діяльності, інспекторів ювенальної превенції);

- напрямом підготовки – 6.030102 „Психологія”, спеціалізація навчання – підготовка фахівців-психологів для підрозділів інспекторів ювенальної превенції, управлінь кадрового забезпечення, центрів зв’язків з громадськістю.

До складу факультету входять кафедри:

- Адміністративного права та процесу;

- Адміністративної діяльності поліції;

- Тактичної та тактико-спеціальної підготовки;

- Педагогіки та психології;

- Вогневої підготовки.

Науково-педагогічний склад кафедр факультету постійно працює над удосконаленням навчально-методичного, науково-дослідного та виховного процесу. Під час проведення навчальних занять з профілюючих дисциплін постійно залучаються працівники практичних підрозділів поліції.

На факультеті створені всі умови для всебічного розвитку особистості. Курсанти беруть активну участь у проведенні загальноуніверситетських заходів, відвідують наукові гуртки, гуртки художньої самодіяльності, є активними учасниками спортивних змагань.


Контактна інформація:

Адреса: 61080 м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27.

Тел.: (057)73-98-905, (057)73-98-910, (057)73-98-300, (057)73-98-010

Email: fgbunivd@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017