Кафедра кібербезпеки
 
Завідувач кафедри,
кандидат технічних наук,
доцент
Гнусов Юрій Валерійович


Кафедра кібербезпеки факультету № 4 (кіберполіції) Харківського національного університету внутрішніх справ є базовим структурним підрозділом університету, що проводить навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність із метою забезпечення фундаментальної технічної підготовки кваліфікованих фахівців для підрозділів Національної поліції України.

Історія кафедри

Першого квітня 1995 року в Університеті внутрішніх справ (м. Харків) було утворено кафедру «Спеціальної техніки». На базі цієї кафедри 01.04.1999 з’явилась кафедра «Захисту інформації та спеціальної техніки» факультету № 3 – управління та інформатики Університету внутрішніх справ, яка 24.06.2006 була реорганізована у кафедру «інформаційної безпеки» та була підпорядкована факультету психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ. У червні 2013 року кафедра була реорганізована у кафедру «захисту інформації» та увійшла до складу факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. В серпні 2016 року кафедра отримала нову назву – кібербезпеки.

Склад кафедри:Гнусов Юрій Валерійович – завідувач кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Носов Віталій Вікторович – професор кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Манжай Олександр Володимирович - доцент кафедри кібербезпеки, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Онищенко Юрій Миколайович – доцент кафедри кібербезпеки, кандидат наук держ. управління, майор поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Рвачов Олексій Михайлович – старший викладач кафедри кібербезпеки, майор поліції
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Світличний Віталій Анатолійович – викладач кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Калякін Сергій Володимирович – завідувач навчальної лабораторії кафедри кібербезпеки
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Переглянути профіль ResearcherID


Зінченко Тетяна Миколаївна – старший лаборант кафедри кібербезпеки
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Навчальна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають навчальні дисципліни для курсантів та слухачів заочної форми навчання, які навчаються в ХНУВС на факультетах № 1-5 за всіма напрямами підготовки та спеціальностями, а також для слухачів центру післядипломної освіти.

Кафедра кібербезпеки є випускаючою за напрямом підготовки 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» та спеціальністю 125 «Кібербезпека», а також забезпечує підготовку фахівців за напрямом 6.030401 – «Правознавство» та спеціальністю 081 «Право» для слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України, що займаються боротьбою з кіберзлочинністю.

Науково-педагогічні працівники кафедри керують навчальною, стажувальною, схемотехничною та технологічною практиками курсантів університету, які навчаються за напрямом підготовки «Системи технічного захисту інформації» та спеціальністю 125 «Кібербезпека».

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри є підготовка кваліфікованих фахівців для Національної поліції України, які орієнтовані на боротьбу зі складними у технічному плані злочинами. Курсанти вивчають новітні методи використання комп’ютерної техніки в оперативно-розшуковій діяльності, значна увага приділяється вивченню сучасних інформаційних технологій. Отриманні знання використовуються випускниками під час служби в оперативних підрозділах Національної поліції України та експертних підрозділах МВС України, задіяних у протидії кіберзлочинності.

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь у проведенні курсів професійної первинної підготовки та підвищення кваліфікації працівників патрульної служби, кіберполіції, слідства Національної поліції України.

У свої роботі кафедра постійно підтримують зв'язок з територіальними підрозділами слідства, кіберполіції, технічного захисту інформації Національної поліції України, а також з експертно-криміналістичними підрозділами МВС України. Працівники кафедри залучаються до проведення виїзних занять, підвищення кваліфікації, надання консультацій працівникам зазначених підрозділів, а також залучаються у якості спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) заходів.

Наукова робота

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

– методики проведення експертиз під час розслідування кіберзлочинів;

– використання інформаційних технологій в оперативно-розшуковій та слідчий діяльності;

– розробка політик безпеки для комп’ютерних систем;

– розробка систем технічного захисту інформації;

– аудит комп’ютерної безпеки організації;

– розробка та реалізація систем захисту інформації;

– організація технічного захисту інформації.

На кафедрі постійно проводиться виховна робота з курсантами, функціонує науковий гурток «Техніка на службі поліції», де курсанти виготовляють пристрої в сфері захисту інформації, створюють програми за цим напрямком, беруть участь у наукових конференціях та публікують наукові статті, взаємодіють з працівниками практичних підрозділів з метою узгодження своїх розробок з потребами практичних підрозділів поліції.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу

На кафедрі функціонує два мультимедійних класи зі спеціальної техніки, навчальна лабораторія з технічного захисту інформації.

На теперішній час працівниками кафедри здійснюється супроводження роботи трьох комп’ютерних класів: спеціалізованого комп’ютерного навчального полігону з інформаційної безпеки; спеціалізованого тренінгового класу з протидії торгівлі людьми; навчально-тренувальної центру протидії кіберзлочинності та моніторингу кіберпростору (http://cybercop.in.ua), учасниками та консультантами якого є курсанти та працівники університету.

Протягом останніх років за участі науково-педагогічних працівники кафедри було видано ряд методичних розробок та навчальних посібників, зокрема:

– Кавун С.В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Інформаційна безпека»: навчально-практичний посібник / С.В. Кавун, В.В. Носов, В.В. Огурцов, О.В. Манжай. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 256 с.

– Носов В.В. Захист інформації в мережах та банках даних: практикум / В.В. Носов, О.В. Манжай. – Харків, 2008. – 218 с.

– Кавун С.В. Інформаційна безпека: навчальний-посібник. Ч. 1 / С.В. Кавун, В.В. Носов, О.В. Манжай. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 352 с. (Рекомендовано МОН України ).

– Кавун С.В. Інформаційна безпека: навчальний-посібник. Ч. 2 / С.В. Кавун, В.В. Носов, О.В. Манжай. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 196 с. (Рекомендовано МОН України).

– Перепелиця М.М. Здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору / М.М. Перепелиця. О.В. Манжай, В.В. Шендрик. – К: Друкарня МВС України, 2010. – 146 с. (Допущено МВС України).

– Перепелиця М.М. Використання комп’ютерних технологій в оперативно-розшуковій діяльності: навчальний-посібник / М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, В.В. Шендрик; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Одеса : ОДУВС, 2011. – 146 с. – з іл.

– Світличний В.А. Спеціальна техніка ОВС (Загальна частина): навчальний посібник / В.А. Світличний, Ю.М. Онищенко, О.М. Рвачов – Х. : ХНУВС, 2012. – 256 с.

– Манжай О.В. Правові засади захисту інформації: навчальний-посібник / О.В. Манжай. – Харків : Ніка Нова, 2014. – 104 с. – з іл.

– Гузій В. Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій / В. Гузій, Д. Девіс, В. Дубина, О. Манжай, В. Марков. – К., 2015. – 128 с.

– Манжай О .В. Оперативне маскування під час роботи в інформаційно-телекомунікаційних системах: навчальний курс / О. В. Манжай. – Х. : ХНУВС, 2015. – 27 с.

Взаємодія з іншими організаціями

На кафедрі функціонує наукова курсантська група ISACA StudentGroup KNUIA (http://www.isaca.in.ua/), яка офіційно визнана ISACA (міжнародна професійна асоціація фахівців в області ІТ-аудиту, ІТ-консалтингу, управління ІТ-ризиками та інформаційною безпекою).

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у навчально-тренувальних заходах, що проводяться під егідою Координатора проектів ОБСЄ в Україні (http://www.osce.org/node/107300) та ICITAP Департаменту юстиції США (https://www.justice.gov/criminal-icitap) щодо підвищення обізнаності працівників Національної поліції України у сфері:

1) протидії кіберзлочинності;

2) протидії злочинам з платіжними інструментами;

3) протидії злочинам у сфері торгівлі людьми, що вчиняються із застосування інформаційних технологій;

4) безпеки роботи з інформацією.

Старший викладач кафедри Рвачов О.М., як член Національної тренінгової мережі громадської організації «Ла Страда – Україна», проводить тренінгові заняття з учнями середніх навчальних закладів м. Харкова з профілактики торгівлі людьми та уникнення кібербулінгу.

Контактна інформація:
Адреса: м. Харків, пр. Льва Ландау, 27.
Телефон: (057) 73-98-582


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017