Навчальна, наукова, методична та довідкова література, видана у ХНУВС
 

За заг. ред. В. А. Кройтора та В. Ю. Євко
Сімейне право
Підручник
зміст


Професійно-писхологічна підготовка працівників слідчих підрозділів:
Навчальний посібник
зміст


Господарське право України:
Частина 1
зміст

С. В. Андрусенко, О. М. Бандурка,М. С. Рябченко та ін.
Протидія злочинам у сфері земельних відносин:
Навчальний посібник
зміст

В. Ф. Стороженко
Експертиза алкогольних напоїв при розслідуванні економічних злочинів та виявлення ознак фальсифікації:
Навчальний посібник
зміст

Васильєв А. А., Гуренко Д. Ю., Житний О. О. та ін.
Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці):
Навчальний посібник
зміст

О.М. Шуміло, І.В. Бригадир, В.А. Зуєв, В.І. Книш, В.В. Шеховцов, І.А. Шуміло
Екологічне право України
Особлива частина
Навчальний посібник
зміст

Легка атлетика: техніка бігу та спеціальні бігові вправи
Навчально-методичні рекомендації 
завантажити

Фізична підготовка кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців для системи МВС України
Методичні рекомендації 
завантажити

Гусаров Сергій Миколайович
біобібліографічний покажчик до 60-річчя з дня народження 
зміст

Ю. М. Жорнокуй, К. А. Карчевський, О. О. Пономарчук, А. О. Сядристий
Біржове право
Навчальний посібник 
зміст

В. О. Гончарова
Економіка підприємства
Практикум
зміст

Л. С. Купріянова
Судова медицина
Навчальний посібник
зміст

В. Ф. Стороженко
Основи товарознавства та технології виробництва
Посібник у трьох томах
том 1 
зміст

В. Ф. Стороженко
Основи товарознавства та технології виробництва
Посібник у трьох томах
том 2
зміст

В. Ф. Стороженко
Основи товарознавства та технології виробництва
Посібник у трьох томах
том 3
зміст

Л. В. Борисова, М. Ф. Логвиненко
Правові засади захисту інформаії
Навчальний посібник
зміст

О. В. Землянська
Судово-психологічна експертиза Навчальний посібник
зміст

Кримінологія
(Особлива частина)
Навчальний посібник
/За заг. ред. О. М. Литвинова; наук. ред. серії О. М. Бандурка
зміст

С. В. Харченко
Диференціальна психологія
Навчальний посібник
зміст

М. І. Марчук
Право Європейського Союзу
Навчальний посібник
зміст

Є. В. Ковальов
Принципи менеджменту
Навчальний посібник
зміст

Кримінологія
(Загальна частина)
Навчальний посібник
зміст

І. В. Власенко, М. О. Чміль
Безпека життєдіяльності
Навчальний посібник для працівників міліції
зміст

В. О. Кочура
Основи теорії радиокіл
Навчальний посібник
зміст

А. П. Артеменко, Я. І. Артеменко
Практикум з філософії
Навчальний посібник
зміст

Обезброєння та затримання злочинців, озброєних холодною або вогнепальною зброєю
Навчально-методичні рекомендації
зміст

О. С. Левашов
Українсько-англійський розмовник для практичних працівників органів внутрішніх справ України Євро-2012
зміст

В. А. Світличний, Ю. М. Онищенко, О. М. Рвачов
Спеціальна техніка
(Загальна частина)
Навчальний посібник
зміст

Методичні рекомендації формування у дітей-підлітків навичок самозахисту та розвитку в них необхідних фізичних якостей
зміст

С. М. Захарова, В. В. Святовець
English-Ukrainian-Russian learner’s dictionary 
зміст

М. А. Садиков
Історія економіки та економічної думки
Навчальний посібник  
зміст

В. В. Ковальська, О. В. Пабат, О. М. Музичук
Податкове право: Навчально-методичний комплекс для курсантів навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції 
зміст

В. В. Доценко
Зоопсихологія та порівняльна психологія: Навчальний посібник
зміст

О. М. Бандурка
Професійна етика працівників міліції
Навчальний посібник  
зміст

Криміналістика
Підручник
/ за заг. ред. А. Ф. Волобуєва  
зміст

Кримінальне право України. Загальна частина
Навальний посібник
/ За заг. ред. О. М. Бандурки  
зміст

Організація розслідування окремих видів злочинів
Навчальний посібник
/ За заг. ред. А. Ф. Волобуєва  
зміст

О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, В. М. Василенко та ін.
Основи управління в органах внутрішніх справ
Навчальний посібник
зміст

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Навчальний посібник
/ за заг. ред. Д. Д. Зайця  
зміст

Зацеркляний М. М., Клочко А. М.
Інформаційні технології в управлінні
Навчальний посібник
зміст

М. Г. Щербаковський, Д. В. Пашнєв
Розслідування комп’ютерних злочинів
Навчальний посібник
зміст

С. П. Гіренко
Практична конфліктологія
Навчальний посібник
зміст

В. О. Серьогін
Конституційне право України
Навчальний посібник  
зміст

Горелов Ю. П., Кобзев І. В., Лановий О. Ф.
Комп’ютерні мережі (internet)
Методичні вказівки до практичних занять  
зміст

Горелов Ю. П., Кобзев І. В., Лановий О. Ф.
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи  
зміст

Артем’єв В. О., Колєсніков В.В.
Уразливі зони тіла
Методичні рекомендації  
зміст

Щербаковський М. Г., Казюта С. І., Єгупенко В. В.
Криміналістика
Методичні матеріали з виконання контрольних робіт  
зміст

Коломієць Ю. М.
Державне право зарубіжних країн. Загальна частина
Навчальний посібник  
зміст

Стороженко В. Ф., Пономаренко Г. О.
Загальні відомості про нафтопродукти та методи їх дослідження
Навчальний посібник  
зміст

Цивільне право України: Навчальний посібник у двох частинах. Частина 2 / за заг. ред. В.А. Кройтора, Ю.І. Чалого  
зміст

ПетроваІ. А., Дьякова Т. С.
Практичні завдання і тренінги для аудиторних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Менеджмент»
Навчальний посібник  
зміст

Теорія держави і права
Навчальний посібник
/ за заг. ред. І.М. Погрібного  
зміст

Степанюк Р. Л.
Правопорушення в господарській діяльності фірми
Методичні матеріали та вказівки до семінарських занять і самостійної роботи  
зміст

Артем’єв В. О., Колєсніков В. В.
Тактика спеціальної підготовки працівників органів внутрішніх справ України: Методичні рекомендації  
зміст

Александрова В. В.
Завдання для самостійної роботи з німецької мови для студентів-заочників (І семестр): Методичні вказівки  
зміст

Петрова І. А., Яременко В. В., Загуменна О. В.
Загальні засади судово-товарознавчої оцінки майна (товарів) та об’єктів інтелектуальної власності в Україні  
зміст

Щербаковський М. Г.
Судова експертологія
методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи студентів  
зміст

Заяць Д. Д.
Тактика перевірки показань на місці.
Науково-практичний посібник  
зміст

Ткаченко С. О.
Фінанси підприємств
навчальний посібник 
зміст

Фомін Г. В.
Банківське право України
навчальний посібник 
зміст

Щербаковський М.Г.
Судова експертологія: навчальний посібник 
зміст

Grammar Resource Book /укл. Левашов О.С.  
зміст

Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
Адміністративний процес України: навчальний посібник за заг. ред. А.Т. Комзюка.  
зміст

Яковлєв С.В., Соколовська О.Г., Горелов Ю.П.
Дискретна математика: навчальний посібник  
зміст

Стороженко В.Ф., Пономаренко Г.О.
Експертиза пластичних мас під час розслідування злочинів у сфері економіки та екологічної безпеки  
зміст

Стороженко В.Ф., Пономаренко Г.О.
Експертиза ювелірних виробів під час розслідування злочинів: посібник  
зміст

Стороженко В.Ф., Пономаренко Г.О.
Лісоматеріали: діагностика порід, особливості сортування, маркування, обмірювання й обліку та реалізація сортиментів: навчальний посібник  
зміст

Носова О.В.
Макроекономіка: навчальний посібник  
зміст

Нелюба А.М., Бугайчук К.Л., Калєніченко Л.І., Коломієць О.Ю.
Офіційно-діловий документ: основні вимоги та правила складання: навчально-практичний посібник  
зміст

Полтавський О.В., Томчишен С.В.
Торгове право: навчальний посібник  
зміст

Цивільне право України: підручник: у 2 ч. - Ч. 1. / за заг. ред. Шишки Р.Б. та Кройтора В.А.  
зміст

Цивільний процес: навчальний посібник / за заг. ред. Кройтора В.А.  
зміст

Галаван З.С., Степанюк Р.Л., Заяць Д.Д., Павликівський В.І.
Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки або самовільного будівництва: методичні рекомендації  
зміст

Галаван З.С., Книженко С.О., Матюшкова Т.П.
Розслідування кримінальних справ про умісні вбивства, порушених за фактом безвісного зникнення осіб: методичні рекомендації  
зміст

Носов В.В., Манжай О.В.
Захист інформації в мережах та банках даних: практикум  
зміст

Сироїд Т.Л.
Міжнародне право: навчальний посібник  
зміст

Криминология: тексты ХІХ – начала ХХ вв.(история социологии преступности). Том 1 "Уголовно-статистические исследования  
зміст

Харченко С.В.
Вступ до загальної психології: навчальний посібник  
зміст

Розслідування торгівлі людьми: Методичні рекомендації  
зміст

Черкашин А.І., Акіменко Д.О., Бондаренко Я.Г.
Тактико-спеціальна підготовка працівників патрульної служби міліції України: Навчальний посібник за заг. ред. Морозюка В. В.  
зміст

Садиков М.А.
Основи бізнесу та підприєм-ництва: навчальний посібник  
зміст

Бортнічук П.М., Васильєв В.Т.
Безпека життєдіяльності: методичні рекомедації до проведення практичних занять  
зміст

Калякін С.В., Горєлов Ю.П.
Теорія управління: методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійної роботи студентів  
зміст

Греченко В.В.
Податкова система: навч. посіб. 
зміст

Горбачевський В.Я., Топчій В.В., Мельник А. В.
Методика проведення відтворення обстановки та обставин події у кримінальних справах про злочини, скоєні проти життя і здоров`я особи: метод. рекомендації  
зміст

Засоби діагностики знань з дисципліни «Економічна теорія» для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр [Текст]: навч. посібник; практикум / за заг. ред. Носової О.В.  
зміст

Погрібна В.Л., Саппа М.М., Шейко Р.В.
Галузеві соціології: навч. посіб. у 2т. Т.1  
зміст

Вогнева підготовка: навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / розроб.: Савченко А.О., Бабенко В.І., Гордієнко І.А.  
зміст

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Адміністративне право України + м. Адміністративна відповідальність» / укл. Джагупов Г.В., Небрат О.О., Салманова О.Ю., Бугайчук К.Л., Запорожець М.П., Запорожець І.Г., Чуйков А.Ю., Яценко В.П.  
зміст

Історія України: плани семінар. занять для курсантів та студ. / уклад.: Греченко В.А., Дедурін Г.Г., Шарібжанов Р.В.  
зміст

Складання процесуальних документів у кримінальних справах: методичні рекомендації до практичних занять / розр.: Лєшукова І.В., Борозняк Т.Г., Телегеєнко О.М.  
зміст

Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закладів: у 2ч. Ч1. / [Тягло О.В., Сошников А.О., Шаповаленко М.В. та ін.] ; за заг. ред. Цимбала П.В.  
зміст

Політологія: навч. посіб. для вищ. навч. закладів: у 2ч. Ч2. / [Тягло О.В., Сошников А.О., Шаповаленко М.В. та ін.] ; за заг. ред. Цимбала П.В.  
зміст

Сombating economic crime: навч. посіб. з англійської мови для курсантів ІІ курсу / Оганезова Г.С. 
зміст

Кадрове забезпечення роботи зі студентами: методичні рекомендації / Банікевич І.В.  
зміст

Англійська мова для психологів: навч. посіб. для курсантів та студ. ІІ курсу денної форми навчання / Проценко Г.В., Томах Т.І.  
зміст

Філософія: навч. посіб. / [Артеменко А.П., Бусова Н.А., Воропай Т.С. та ін.] за заг. ред. Тягла О.В.  
зміст

Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій: навч. посіб. / Єрохін А.Л., Лановий О.Ф.  
зміст

Система технологій: метод. рек. з виконання лабораторних робіт / розроб.: Стороженко В.Ф.  
зміст

Розслідування злочинних порушень авторського та суміжних прав: метод. реком. / розроб. Севідов О.А.  
зміст

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / за заг. ред. Рябченко О.П.  
зміст

Степанюк Р.Л., Захарченко С.О. Розслідування дорожньо-транспортних пригод: Методичні рекомендації щодо оформлення процесуальних документів  
зміст

Антонян І.М., Сорокіна Г.М. Збірка граматичних вправ з німецької мови: Навчальний посібник у двох частинах. Частина 2  
зміст

Александрова В.В. Завдання для самостійної роботи з німецької мови для студентів-заочників (ІV семестр): Методичні вказівки  
зміст

Антонян І.М., Сорокіна Г.М. Збірка граматичних вправ з німецької мови: Навчальний посібник у двох частинах. Частина 1  
зміст

English for information security : навч. посіб. для курсантів 2 курсу галузі знань «Інформаційна безпека» / уклад. О. В. Ушкварок.  
зміст

Англійська мова : навч. посіб. з розвитку навичок читання літератури за фахом : для студентів 2-го та 3-го курсів спеціальностей «Системи технічного захисту інформації», «Інформаційні управляючі системи та технології» / уклад. К. О. Сіренко.  
зміст

Англійська мова : навч. посіб. з розвитку навичок читання літератури за фахом : для студентів 2-го курсу спеціальності «Соціологія» / уклад. К. О. Сіренко. 
зміст

Державне право зарубіжних країн. Особлива частина : навч. посіб. / За загальною редакцією В. О. Серьогіна.  
зміст

Англійська мова для соціологів : навч. посіб. для курсантів та студентів 2 курсу / уклад. А. Є. Коршенко.  
зміст

Методичні вказівки для самостійної підготовки до практ. (семінар.) занять та заліку (іспиту) з «Кримінально-виконав¬чого права України» для студ. (слухачів) заочної форми навчання / уклад.: Севостьянов В.П.  
зміст

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017