Кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки
 
Завідувач кафедри,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник,
майор поліції
Прокопенко Олексій Юрійович

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки є структурним підрозділом факультету № 3 ХНУВС.

Головним завданнями кафедри є:

• підготовка висококваліфікованих фахівців для Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України у відповідності до вимог сучасної правоохоронної діяльності, які здатні швидко й чітко виконувати службово-бойові завдання в повсякденній діяльності, в умовах ускладнення оперативної обстановки із застосуванням зброї, спеціальних засобів та техніки.

• виконання наукових досліджень за профілюючими напрямками роботи кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;

• підготовка курсантів та слухачів до отримання професії "Водій транспортного засобу категорії "В".

• організація і проведення виховної роботи з курсантами факультету;

• формування у курсантів високих морально-вольових якостей, необхідних під час виконання службово-бойових завдань в типових та екстремальних ситуаціях.

Ці завдання досягаються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних технічних засобів навчання та інформаційних технологій.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри тактичної та тактико-спеціальної підготовки почалася в 1992 році, коли утворився Харківський інститут внутрішніх справ при Українській юридичній академії. Наказом ХНУВС від 15 березня 1992 року № 19 о/с була створена кафедра тактико-спеціальної та військової підготовки. Її керівником було призначено кандидата педагогічних наук, полковника міліції Ревенко В.О.

У 2013 році у зв'язку з реорганізацією ХНУВС кафедра увійшла до складу факультету з підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей, а з 2016 року кафедра тактичної та тактико-спеціальної підготовки входить до складу факультету № 3.

Кафедру очолює кандидат юридичних наук, майор поліції Прокопенко Олексій Юрійович.

Істотний внесок у діяльність кафедри, створення матеріальної і навчально-методичної бази зробили її ветерани: Ревенко В.О., Крутов Г.М., Логачев М.Г., Шаша І.К., Черкашин А.І., Винник О.В., Арестов О.М., Близнюк В.Г., Кузніченко О.М., Васильєв В.Т., Бортнічук П.М., Пальваль Є.А., Суботін А.О., Симоненко Г.В., Мірошко О.П. та інші.

СКЛАД КАФЕДРИ

Прокопенко Олексій Юрійович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, майор поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Власенко Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Котелюх Микола Олександрович – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, майор поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Божок Софія Григорівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Бондаренко Ярослав Геннадійович – старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Комзюк Микола Анатолійович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, старший лейтенант поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Крєпакова Марина Юріївна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, капітан поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Момот Віталій Миколайович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, майор поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Євтушок Володимир Анатолійович – старший викладач кафедри, підполковник поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Іншеков Михайло Васильович – старший викладач кафедри, майор поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Сергієнко Денис Володимирович – старший викладач кафедри, старший лейтенант поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Кущенко Володимир Олександрович – викладач кафедри, майор поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Шевченко Тихін Віталійович – викладач кафедри, старший лейтенант поліції

Переглянути профіль в Google Академии
Переглянути профіль ORCID

Колектив кафедри складають досвідчені викладачі, які мають досвід практичної діяльності в органах внутрішніх справ і неодноразово брали участь у проведенні спеціальних операцій по затриманню озброєних злочинців, ліквідації масових заворушень, забезпеченню публічного порядку при проведенні масових заходів, учасники АТО.

Багато працівників заохочено відомчими нагородами. Науково-педагогічний склад кафедри постійно залучається до несення служби по охороні громадського порядку в період проведення масових заходів у місті та області.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічним складом кафедри викладаються наступні навчальні дисципліни:

- Тактико-спеціальна підготовка

- Організація та тактика дій поліції при забезпеченні публічної безпеки та порядку;

- Тактична підготовка

- Організація та проведення спеціальних операцій підрозділами поліції;

- Безпека життєдіяльності

- Цивільний захист

- Особиста безпека працівників поліції

- Безпека життєдіяльності та охорона праці

- Охорона праці в галузі

- Безпека життєдіяльності працівників поліції

- Основи охорони праці

- Дії патрульного під час масових заходів;

- Безпека дорожнього руху;

- Практичне відпрацювання навичок з охорони публічного порядку на прикладі ситуативних завдань;

Крім цього проводяться заняття в системі службової підготовки з дисциплін «Тактична підготовка» та «Безпека життєдіяльності».

У ході вивчення дисципліни «Тактична підготовка» на табірному зборі курсанти отримують знання про теорію і практику підготовки та ведення спеціальних бойових дій органами Національної поліції України в особливих умовах.

У ході вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" на табірному зборі курсанти отримують знання про засоби індивідуального та колективного захисту, заходи захисту від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження та практично відпрацьовують застосування засобів індивідуального захисту.

Вивчення основ тактико-спеціальної підготовки починається на 1-му курсі. У ході вивчення дисципліни курсанти отримують знання та уміння з питань організації та несення патрульної поліції України. Особлива увага приділяється діям у різних умовах службово-оперативної діяльності.

Протягом вивчення дисципліни "Тактико-спеціальна підготовка" курсанти та слухачі отримують знання та уміння з питань організації та проведення спеціальних операцій поліцією, практично відпрацьовують індивідуальні й колективні дії в складі службових нарядів і груп оперативного реагування в повсякденній діяльності та в особливих умовах.

Особлива увага приділяється діям у спеціальних операціях, які проводяться НП. Більшість занять проводиться на місцевості з використанням зброї, спеціальних, імітаційних, піротехнічних засобів, засобів індивідуального захисту та різноманітної техніки.

У ході вивчення дисципліни «Особиста безпека працівника поліції» курсанти 1 курсу отримують знання та вміння щодо забезпечення особистої безпеки працівника поліції при виконанні службово-оперативних завдань, використанні спеціальних засобів та озброєння, засобів захисту, щодо правил техніки безпеки при виконанні завдань, попередження травматизму поліції.

Знання та вміння з питань забезпечення безпеки на робочому місці з урахуванням техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки, вибухобезпеки, санітарії та гігієни праці, а також надання першої медичної допомоги у невідкладних ситуаціях курсанти та слухачі отримують під час вивчення дисципліни "Охорона праці".

Специфіка дисциплін, які викладаються на кафедрі, визначає необхідність постійної взаємодії із практичними органами Національної поліції України. Кафедра підтримує тісне співробітництво з ГУНП України в Харківській області з питань організації та проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань по відпрацюванню дій у спеціальних операціях, залучення до проведення занять практичних підрозділів ГУНП України в Харківській області, а також проходження стажування науково-педагогічними працівниками у практичних підрозділах НП.

Заняття з навчальних дисциплін кафедри проводяться, як в спеціалізованих класах із використанням технічних засобів навчання, так і на місцевості з використанням зброї, спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту та різноманітної техніки.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна робота, яка проводиться науково-педагогічним складом кафедри, має яскраво виражену практичну спрямованість. Спираючись на накопичений досвід, колектив кафедри активно здійснює науково-методичну роботу з проблем діяльності поліції в особливих умовах.

Найбільш видатні публікації:

  • • навчальний посібник «Будова й основи технічного обслуговування легкового автомобіля» (Вайда Т.С., Прокопенко О.Ю.);
  • • підручник "Охорона праці в діяльності ОВС" (Бандурка О.М., Шаша І.К., Власенко І.В., Бортнічук П.М.);
  • • навчальний посібник "Дії підрозділів ОВС по захопленню озброєних злочинців та визволенню заручників" (Бандурка О.М., Крутов Г.М., Васильєв В.Т., Хряк А.П.);
  • • навчальний посібник "Тактико-спеціальна підготовка працівників патрульної служби міліції України" (Черкашин А.І., Акіменко Д.О., Бондаренко Я.Г. за загальною редакцією Морозюка В.В.);
  • • навчальний посібник "Безепека життєдіяльності для працівників ОВС" (Власенко І.В., Чміль М.О. за загальною редакцією Шаші І.К.).

Кафедра бере активну участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій і семінарів з проблем забезпечення особистої безпеки працівника поліції та підвищення його професійного рівня. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, у тому числі тих, які проводяться і на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.

З метою підвищення ефективності підготовки фахівців для органів Національної поліції України, вироблення навичок написання наукових робіт, залучення курсантів і студентів до наукових досліджень та поглибленого вивчення навчальних дисциплін, на кафедрі організовано і функціонує науковий гурток ТТСП «Щит», керівником якого є старший викладач кафедри, Власенко І.В. Курсанти гуртка кафедри ТТСП є авторами багатьох статей у міжнародних і вітчизняних фахових виданнях та беруть активну участь у різних науково-практичних конференціях.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Якісному проведенню занять з навчальних дисциплін сприяє сучасна навчально-матеріальна база кафедри, що включає в себе: комп’ютерний клас, спеціалізований тренажерний комплекс з підготовки курсантів та слухачів професії «Водій транспортного засобу категорії «В», спеціалізовані аудиторії з дисциплін: "Тактико-спеціальна підготовка", "Охорона праці", "Безпека життєдіяльності".


Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефони:057-73-98-236
E-Mail: k_tsp@ukr.net


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017