для викладачів, учених, дослідників
 

Fulbright для досвідчених вчених (США)

Програма передбачає проведення досліджень або читання лекцій в університетах США на період від шести до дев’яти місяців. У програмі можуть взяти участь досвідчені науковці (кандидати та доктори наук), співробітники та викладачі ВНЗ і наукових центрів, які вільно володіють англійською мовою.

Критерії при відборі кандидатів:

 1. Попередні наукові досягнення.
 2. Переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для українських інституцій.
 3. Готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та викладання.

Необхідні документи:

 1. Аплікаційна форма.
 2. Резюме.
 3. Три рекомендаційні листи.
 4. Детальний науковий план перебування в США.

Термін подання документів: до 2 жовтня щорічно.


Fulbright для молодих викладачів та дослідників (США)

Програма відкрита для молодих викладачів та дослідників віком до 35 років, які ще не мають наукового ступеня, проте мають досвід викладання не менше двох років та вільно володіють англійською мовою.

Упродовж одного академічного року учасники програми проводять індивідуальне дослідження, відвідують семінари та лекції в якості вільних слухачів, беруть участь у наукових конференціях та семінарах, знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці курсів та їх викладанні.

Необхідні документи:

 1. Заповнена анкета.
 2. Три рекомендаційні листи.
 3. Завірені копії диплома про вищу освіту та додатка до диплома.

Термін подання документів: до 16 травня щороку.


Cтипендії для навчання в аспірантурі ім. Е. Маскі (США)

Програма передбачає навчання на рівні аспірантури в університетах США протягом одного чи двох академічних років з отриманням наукового ступеня чи без. Кандидати повинні мати закінчену вищу освіту, бути віком до 40 років, вільно володіти усною та письмовою англійською мовою.

Термін подання документів: до 31 жовтня щорічно.


Програма Сучасні проблеми (США)

Програма „Сучасні проблеми” надає можливість досвідченим професіоналам проводити чотиримісячні дослідження в США. Всі анкети повинні містити детальний дослідницький проект, який має практичне значення і орієнтований на вирішення актуальних сучасних проблем в Україні. Дослідницькі проекти повинні стосуватися однієї з наступних тематик: права людини, міжнародні відносини, забезпечення правопорядку, безпека і військові проблеми, державне управління, верховенство права. Необхідне вільне володіння англійською мовою.

Термін подання документів: до 21 листопада щорічно.


Програма ім. Лейна Кіркланда (Польща)

Програма передбачає відвідування стипендіатами наукових курсів в університетах Польщі протягом двох семестрів та подальше 2-4-тижневе стажування для підвищення професійного досвіду. Програма відкрита для працівників ВНЗ та наукових закладів.

Вимоги до кандидатів:

 1. Закінчена вища освіта (для наукових працівників бажано мати науковий ступінь).
 2. Володіння польською мовою (або англійською – при виборі програм, які читаються англійською).
 3. Мати щонайменше 2 роки професійного досвіду.
 4. Перевага надається кандидатам віком до 35 (у виключних випадках до 40) років.

Необхідні документи:

 1. Заповнена польською аплікаційна форма.
 2. Заява про наміри (2 стор.) з обґрунтуванням необхідності участі у Програмі та окресленою перспективою використання набутого досвіду.
 3. Резюме та список публікацій.
 4. Два рекомендаційні листи.
 5. Копія диплома про вищу освіту (копія диплома про отримання наукового ступеня).

Термін подання документів: до 15 березня щорічно.


Програма Копернік (Франція)

Програма „Копернік” належить до стипендійних програм уряду Франції. Для участі кандидату необхідно вільно володіти французькою мовою, мати вік до 30 років, мати диплом про вищу освіти напрямку „юрист” чи „економіст”, по можливості мати декілька років професійного досвіду. Програма передбачає навчання протягом одного року з отриманням ступеня магістра.

Необхідні документи:

 1. Аплікаційна форма.
 2. Копію залікової книжки за два останніх роки навчання.
 3. Два рекомендаційних листи.
 4. Резюме.

Термін подання документів: до 21 лютого щорічно.


Стипендія Уряду Франції

Стипендія Уряду Франції призначена для осіб, що мають закінчену вищу освіту та працюють над кандидатською чи докторською дисертацією. Для участі у програмі необхідно вільно володіти французькою мовою. Програма передбачає роботу над дисертацією під спільним франко-українським науковим керівництвом (три наукових стажування у Франції по шість місяців протягом трьох років).

Кінцевий термін подачі документів: до 15 березня щорічно.


Стипендія Чівнінг (Великобританія)

Стипендія Чівнінг розрахована на навчання у Великій Британії протягом терміну від трьох до п’яти років за напрямками: економіка, права людини, міжнародне право та міжнародні відносини.

Вимоги до кандидатів:

 1. Мати вік до 35 років.
 2. Мати диплом про вищу освіту.
 3. Мати відмінні оцінки.
 4. Добре володіти англійською мовою.
 5. Перевага буде надана кандидатам, що мають принаймні трирічний професійний досвід.

Термін подання документів: до 24 листопада щорічно.


Стипендія для навчання в аспірантурі ЦЄУ (Угорщина)

Центральноєвропейський університет надає повну або часткову стипендію відповідно до академічних здібностей кандидатів для навчання в аспірантурі за дисциплінами: економіка, гендерні студії, історія, міжнародні відносини, право, політологія, соціологія.

Необхідні документи:

 1. Аплікаційна форма.
 2. Есе з обґрунтуванням мети участі.
 3. Рекомендаційний лист.

Термін подання документів: до 15 січня щороку.


Річна стипендія ДААД (Німеччина)

Стипендія призначена для аспірантів або молодих науковців усіх спеціальностей віком до 32 років. Стипендія надається для науково-дослідницької роботи за одним з трьох варіантів: стажування для підвищення наукової кваліфікації, захист дисертації у Німеччині або навчання у системі післядипломної освіти. Тривалість програми – 10 місяців. Необхідно володіти німецькою мовою на високому рівні.

Необхідні документи:

 1. Аплікаційна заява.
 2. Резюме.
 3. Два рекомендаційні листи.

Термін подання документів: з 1 вересня по 20 листопада щорічно.


Стипендія ДААД для науково-дослідницької роботи (Німеччина)

Короткострокова стипендія для науково-дослідницької роботи призначена для добре підготовлених аспірантів вищих навчальних закладів. Стипендія передбачає збір у Німеччині наукового матеріалу, необхідного для написання кандидатської дисертації або іншої наукової роботи. Тривалість програми – від одного до шести місяців. Здобувачі повинні мати вік до 32 років.

Необхідні документи:

 1. Аплікаційна заява.
 2. Резюме.
 3. Два рекомендаційні листи.

Термін подання документів: з 1 вересня по 20 листопада щорічно.


Наукові стажування для кандидатів та докторів наук (Німеччина)

Стипендія передбачає наукове стажування протягом 1-3 місяців у Німеччині для кандидатів та докторів наук з усіх спеціальностей, які вільно володіють німецькою мовою.

Необхідні документи:

 1. Аплікаційна заява.
 2. Резюме.
 3. Два рекомендаційні листи.

Термін подання документів: з 1 вересня по 20 листопада щорічно.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017