Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
 
Начальник науково-дослідної лабораторії кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Бугайчук Костянтин Леонідович
Завідувач
науково-дослідної лабораторії
кандидат юридичних наук, доцент,
підполковник поліції
Бугайчук Костянтин Леонідович


Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності (далі - Лабораторія) була створена у 2013 році шляхом реорганізації науково-дослідної лабораторії з проблем профілактики правопорушень та взаємодії із населенням. Очолює підрозділ кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Бугайчук Костянтин Леонідович.

Відповідно до мети створення основним завданням Лабораторії є проведення актуальних фундаментальних та прикладних досліджень у наступних сферах:

- реалізації стратегії реформування МВС України, а також органів та підрозділів, що входять до сфери його управління;

- удосконалення кадрового забезпечення діяльності органів та підрозділів МВС України;

- удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів у сфері протидії злочинності;

- участі інших державних та недержавних органів, підприємств та установ у справі протидії злочинності;

- удосконалення організаційної та функціональної структури правоохоронних органів, спрямованої на підвищення ефективності та результативності протидії злочинності;

- оптимізації та розвитку національного законодавства, присвяченого питанням протидії злочинності та залучення населення до зазначеної діяльності;

- захисту, охорони та забезпечення прав і свобод людини, що реалізуються у сфері протидії злочинності;

- використання сучасних форм та методів протидії злочинності, у тому числі за участю населення;

- удосконалення діяльності державних правоохоронних структур щодо запобігання корупції;

- аналізу та формування громадської думки про правоохоронні органи, зміцнення партнерських зв’язків правоохоронних органів з населенням;

- соціологічного, психологічного та кримінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів;

- організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Працівники Лабораторії систематично залучаються до реалізації загальнодержавних програм, підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів та їх наукового супроводу з моменту надходження замовлення від суб’єкту законотворчої діяльності або відповідної інстанції.

Лабораторія є співвиконавцем заходів передбачених Пріоритетними напрямами наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років.

Лабораторія є розробником та співвиконавцем заходів регіональної Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016-2017 роки, регіональної Програми забезпечення публічної безпеки та порядку в Харківській області на 2016-2017 роки та регіональної Програми територіальної оборони Харківської області на 2016-2017 роки.

Підрозділ тісно співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, Департаментом поліції особливого призначення Національної поліції України, Департаментом кадрового забезпечення Національної поліції України, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області, Управлінням патрульної поліції м. Харкова, Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації та Харківським бюро Консультативної місії Європейського Союзу.

Протягом 2017 року співробітниками Лабораторії було підготовлено та видано більше 70 наукових праць різного характеру, серед яких:

1. Енциклопедія, 4 підручника, 2 монографії, 2 навчальних посібника:

- Українська кримінологічна енциклопедія;

- Адміністративна діяльність Національної поліції України;

- Адміністративна діяльність Національної поліції України у питаннях та відповідях;

- Управління органами Національної поліції;

- Основи правознавства;

- Основи правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням правознавства;

- Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів: За результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області;

- Банківська справа в Україні: самостворений монстр фінансової індустрії?

- Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України.

2. 10 науково-методичних рекомендацій:

- «Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини»;

- «Особливості розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми»;

- «Особливості розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва»;

- «Кримінально-правовий аналіз злочинних посягань на свободу слова та перешкоджання професійній діяльності журналістів»;

- «Запобігання корупції в органах Національної поліції України»;

- «Групи смерті, що це таке і як уберегти дитину»;

- «Взаємодія працівників Національної поліції з представниками ЗМІ під час несення служби»;

- «Формування системи оцінки діяльності Національної поліції»;

- «Розслідування крадіжок особистого майна громадян, вчинених на залізничному транспорті»;

- «Адміністративно-правова відповідальність за вчинення насильства в сім'ї: роль та повноваження органів Національної поліції України».

3. 54 наукових висновків, звітів, стратегій, концепцій, пропозицій та зауважень до проектів законів України, нормативних актів МВС та Національної поліції України, а також інформаційних пам’яток, інформаційних буклетів, інформаційно-наукових довідників.

Зміцнення міжнародного та міжвузівського співробітництва – один з пріоритетних напрямів діяльності Лабораторії. Її співробітники приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з правоохоронної та науково-педагогічної тематики, висвітлюють результати роботи у зарубіжних фахових виданнях, постійно підвищують свій професійний рівень. Протягом 2017 року відбулося більше 30 подібних заходів, серед яких слід відмітити:

1. VIII Міжнародну науково-практичну конференцію НАНР «Економіко-правові виклики 2017 року» (14 січня 2017 року, м. Львів).

2. Міжнародну науково-практичну конференцію «Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.» (27-28 січня 2017 року, м. Запоріжжя).

3. Міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі» (10-11 березня 2017 року, м. Сладковічево, Словацька Республіка).

4. V Міжнародну науково-практичну конференцію «Кримінально-правові та кримінологічні засади про¬тидії корупції» (31 березня 2017 року, м. Харків).

5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» (19 травня 2017 року, м. Одеса).

6. Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції» (20-21 травня 2017 року, м. Суми).

7. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання взаємодії інститутів громадянського суспільства та органів публічного адміністрування у напрямку розвитку правової системи України» (8-9 вересня 2017 року, м. Київ).

8. IІІ Конгрес Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання» (12-13 жовтня 2017 року, м. Харків).

9. Науково-практичну конференцію «Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.)» (25 листопада 2017 року, м. Харків).

10. Міжнародну науково-практичну конференцію «Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения» (3-4 листопада 2017року, м. Кишинів, Республіка Молдова).

Лабораторія тісно співпрацює з іншими підрозділами університету в галузі вдосконалення організації освітнього процесу, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальну і наукову діяльність курсантів, студентів, слухачів та науково-педагогічного складу університету.

Зокрема, завідувачем Лабораторії підполковником поліції Бугайчуком К.Л. проводяться курси підвищення кваліфікації викладачів університету в галузі організації дистанційного навчання та розробки електронних освітніх ресурсів, встановлено ділові контакти з вищими навчальними закладами Харкова, України, близького та дальнього зарубіжжя, які впроваджують електронне та дистанційне навчання в процес підготовки фахівців.

Колектив Лабораторії запрошує до співпраці усіх, хто цікавиться актуальними питаннями правоохоронної діяльності та організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефони: 7398-039, 7398-383, 7398-804
Email: ndl@univd.edu.ua klbugaychuk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/klbugaychuk

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018