Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності
 
Начальник науково-дослідної лабораторії кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Бугайчук Костянтин Леонідович
Завідувач
науково-дослідної лабораторії
кандидат юридичних наук, доцент,
підполковник поліції
Бугайчук Костянтин Леонідович

Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності була створена у 2013 році шляхом реорганізації науково-дослідної лабораторії з проблем профілактики правопорушень та взаємодії із населенням. Очолює Лабораторію кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Бугайчук Костянтин Леонідович.

Відповідно до мети створення основним завданням Лабораторії є проведення актуальних фундаментальних та прикладних досліджень у наступних сферах:

 • - реалізації стратегії реформування органів та підрозділів МВС України;
 • - удосконалення кадрового забезпечення діяльності органів та підрозділів МВС України;
 • - удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції у сфері протидії злочинності;
 • - участі інших державних та недержавних органів, підприємств та установ у справі протидії злочинності;
 • - удосконалення організаційної та функціональної структури правоохоронних органів, спрямованої на підвищення ефективності та результативності протидії злочинності;
 • - оптимізації та розвитку національного законодавства, присвяченого питанням протидії злочинності та залучення населення до зазначеної діяльності;
 • - захисту, охорони та забезпечення прав і свобод людини, що реалізуються у сфері протидії злочинності;
 • - використання сучасних форм та методів протидії злочинності, у тому числі за участю населення;
 • - удосконалення діяльності державних правоохоронних структур щодо запобігання корупції;
 • - аналізу та формування громадської думки про правоохоронні органи, зміцнення партнерських зв’язків правоохоронних органів з населенням;
 • - соціологічного, психологічного та кримінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів;
 • - організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Працівники Лабораторії систематично залучаються до реалізації загальнодержавних програм, підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів та їх наукового супроводу з моменту надходження замовлення від суб’єкту законотворчої діяльності або відповідної інстанції.

Лабораторія є співвиконавцем заходів передбачених Програмою зміцнення кадрового потенціалу МВС на 2012-2016 роки, Пріоритетними напрямами наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років.

Лабораторія є розробником та співвиконавцем заходів регіональної Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2016-2017 роки, регіональної Програми забезпечення публічної безпеки та порядку в Харківській області на 2016-2017 роки та регіональної Програми територіальної оборони Харківської області.

Підрозділ тісно співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, Департаментом поліції особливого призначення Національної поліції України, Департаментом кадрового забезпечення Національної поліції України, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області, Управлінням патрульної поліції м. Харкова, Департаментом оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації.

Останніми здобутками фахівців лабораторії є:

1.Розробка науково-методичних рекомендацій:

 • - «Організація розслідування фактів несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів банку, які обслуговуються за допомогою систем дистанційного обслуговування»;
 • - «Особливості призначення та проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяних кримінальним правопорушенням»;
 • - «Досудове розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми»;
 • - «Порушення права на отримання освіти: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів»;
 • - «Незаконне заволодіння транспортними засобами: особливості досудового розслідування»;
 • - «Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади»;
 • - «Протидія органами внутрішніх справ України злочинам, пов’язаним з міжнародним усиновленням українських дітей»;
 • - «Безгосподарське використання земель: кримінально-правова характеристика та класифікація»;
 • - «Особливості досудового розслідування незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (в умовах нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства)».

2. Розробка пропозицій та зауважень до проектів законів України, планів, стратегій, концепцій, проектів наказів, інших нормативних актів МВС України, Національної поліції України, інших органів державної влади. Протягом 204-2015 року співробітниками підрозділу було підготовлено більше 35 подібних праць.

Зміцнення міжнародного та міжвузівського співробітництва – один з пріоритетних напрямів діяльності Лабораторії. Її співробітники приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах» з правоохоронної та науково-педагогічної тематики, висвітлюють результати роботи у зарубіжних фахових виданнях, постійно підвищують свій професійний рівень. Протягом 2015 та початку 2016 року відбулося більше 35 подібних заходів, серед яких слід відмітити:

 • 1. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» (30-31 січня 2015 року, м. Запоріжжя).
 • 2. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (20-21 березня 2015 року, м. Львів).
 • 3. ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (3 квітня 2015 року, м. Харків).
 • 4. Міжнародну науково-практичну конференцію «Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України» (22-23 квітня 2015 року, м. Одеса).
 • 5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» (22 травня 2015 року, м. Харків).
 • 6. Міжнародну науково-практичну конференцію «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (5-6 червня 2015 року, м. Херсон).
 • 7. Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання освіти і науки» (10-11 листопада 2015 року, м. Харків).
 • 8. Міжнародну науково-практичну конференцію «Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» (13 листопада 2015 року, м. Харків).
 • 9. Міжнародну науково-практичну конференцію «Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти» (19-20 листопада 2015 року, м. Харків).
 • 10. Міжнародну науково-практичну конференцію «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (27-28 листопада 2015 року, м. Братислава, Словацька Республіка).
 • 11. Міжнародну науково-практичну конференцію «Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах» (18 грудня 2015 року, м. Харків).
 • 12. Міжнародну україно-американську науково-практичну конференцію програми фонду Фогерті з розвитку досліджень хімічної залежності в Україні (17-20 лютого 2016 року, м. Київ).
 • 13. Міжнародну науково-практичну конференцію «Социально-психологические, уголовно-правовые и криминологические проблемы семейно-бытового насилия» (29 лютого 2016 року, м. Баку, Азербайджан).
 • 14. Міжнародну науково-практичну конференцію «Новий погляд на євроінтеграційні процеси в Молдові та Україні: юридичний аспект» (25-26 березня 2016 року, м. Кишинів, Республіка Молдова).

Лабораторія тісно співпрацює з іншими підрозділами університету в галузі вдосконалення організації освітнього процесу, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальну і наукову діяльність курсантів, студентів, слухачів та науково-педагогічного складу університету.

Зокрема, завідувачем лабораторії підполковником поліції Бугайчуком К.Л. проводяться курси підвищення кваліфікації викладачів університету в галузі організації дистанційного навчання та розробки електронних освітніх ресурсів, встановлено ділові контакти з вищими навчальними закладами Харкова, України, близького та дальнього зарубіжжя, які впроваджують електронне та дистанційне навчання в процес підготовки фахівців.

Колектив лабораторії запрошує до співпраці усіх, хто цікавиться актуальними питаннями правоохоронної діяльності та організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Телефони: 7398-039, 7398-383, 7398-804
Email: ndl@univd.edu.ua klbugaychuk@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/klbugaychuk

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017