Кафедра адміністративного права і процесу
 
Завідувач кафедри, к.ю.н., професор, полковник поліції Салманова Олена Юріївна
Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Салманова Олена Юріївна

Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3 є однією з провідних, оскільки забезпечує теоретико-практичне спрямування процесу підготовки фахівців для підрозділів органів Національної поліції України. Очолює її доктор юридичних наук, професор, полковник поліції Салманова Олена Юріївна.

Штатним розкладом по кафедрі передбачено 14 посад: атестованих працівників – 9 та за вільним наймом – 5.

Науково-педагогічний склад кафедри здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в університеті. На кафедрі адміністративного права і процесу факультету № 3 викладаються наступні навчальні дисципліни:

1. Адміністративне право;

2. Адміністративне право і процес;

3. Адміністративна відповідальність;

4. Адміністративний процес;

5. Адміністративне судочинство;

6. Публічне адміністрування;

7. Податкове право;

8. Митне право;

9. Фінансове право;

10. Судові і правоохоронні органи України;

11. Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності;

12. Захист прав людини в правоохоронній діяльності;

13. Кваліфікація адміністративних правопорушень;

14. Спецкурс (Міграційне право).

Наукова робота

Коло наукових інтересів викладачів кафедри складають такі напрями, як: адміністративне право, адміністративна відповідальність, адміністративний процес, адміністративно-правове регулювання діяльності органів Національної поліції, адміністративне судочинство, податкова система України, правові основи міграційних процесів, адміністративно-правові засади реалізації прав громадян на інформацію, фінансове право тощо. Зазначена тематика наукового пошуку знайшла своє відображення у активній роботі працівників кафедри над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07: адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; у публікації монографій, підручників, навчальних посібників.

Практичне спрямування діяльності кафедри Кафедра підтримує зв’язок з підрозділами ГУНП України в Харківській області та інших областях, територіальними підрозділами інших правоохоронних органів. Науково-педагогічний склад кафедри безперервно взаємодіє з органами державної влади та управління, громадськими організаціями та іншими вищими навчальними закладами за профілем кафедри. Зокрема кафедра залучається до законотворчої роботи.

Практичне спрямування діяльності кафедри

Кафедра підтримує зв’язок з підрозділами ГУНП України в Харківській області та інших областях, територіальними підрозділами інших правоохоронних органів. Науково-педагогічний склад кафедри безперервно взаємодіє з органами державної влади та управління, громадськими організаціями та іншими вищими навчальними закладами за профілем кафедри. Зокрема кафедра залучається до законотворчої роботи.

Склад кафедри:

Салманова Олена Юріївна – завідувач кафедри адміністративного права і процесу факультету № 3, полковник поліції, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Гусаров Сергій Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
Переглянути профіль у Google Академії

Комзюк Анатолій Трохимович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії

Завальний Михайло Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Невядовський Владислав Олегович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Небрат Олена Олександрівна – підполковник поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Яценко Валентина Петрівна – підполковник поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Гарна-Іванова Інна Олександрівна – підполковник поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Пабат Олександр Васильович – підполковник поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Джафарова Марина В’ячеславівна – майор поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Пчелін Віталій Борисович – майор поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Кириченко Ольга Юріївна – майор поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Коломоєць Наталія Володимирівна – капітан поліції, доцент кафедри, кандидат юридичних наук Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Батаєва Лілія Анатоліївна – старший лаборант кафедриКонтактна інформація:
Email: app@univd.mvs.gov.ua
Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27
Тел. (057)7398-379

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018