Кафедра адміністративної діяльності поліції
 
Завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор Безпалова Ольга Ігоревна
Завідувач кафедри
доктор юридичних наук,
професор,
підполковник поліції
Безпалова Ольга ІгорівнаКафедра адміністративної діяльності поліції була заснована в червні 2006 року в результаті реорганізації кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності та кафедри управління. Кафедра є структурним підрозділом факультету № 3 та забезпечує освітній процес, у тому числі проходження практики та стажуваннями курсантами на всіх факультетах Харківського національного університету внутрішніх справ.

Завданнями кафедри є:

• участь у підготовці кадрів для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ України;

• підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;

• розробка та апробація в навчальний процес нових освітніх технологій;

• здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо організації та діяльності Національної поліції України;

• навчально-методичне забезпечення закріплених навчальних дисциплін шляхом розробки та актуалізації підручників, посібників, навчальних програм;

• здійснення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів та підготовка пропозицій щодо вдосконалення діючої відомчої нормативно-правової бази;

• налагодження і підтримання взаємодії з галузевими службами Міністерства внутрішніх справ України щодо вдосконалення навчального процесу, розробки методичних рекомендацій щодо правового алгоритму дії особового складу підрозділів Національної поліції України, підготовки науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з актуальних питань правоохоронної діяльності;

• участь у заходах щодо подолання правового нігілізму та надання правової допомоги населенню;

• залучення обдарованої курсантської молоді до участі у науково-дослідній діяльності в рамках наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад`юнктів, докторантів і молодих вчених.

Кафедра адміністративної діяльності поліції має значний науково-педагогічний потенціал, до складу якого входять 12 висококваліфікованих фахівців, зокрема 2 доктори наук і 10 кандидатів наук:

1. Безпалова Ольга Ігорівна – д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції, підполковник;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

2. Джафарова Олена В’ячеславівна - д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції, підполковник;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

3. Казанчук Ірина Дмітрівна – к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративної діяльності поліції, полковник;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

4. Шатрава Сергій Олександрович – к.ю.н., доцент, професор кафедри адміністративної діяльності поліції, підполковник;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

5. Руколайніна Ірина Євгенівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, підполковник;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

6. Резанов Сергій Анатолійович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, підполковник;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

7. Іванцов Володимир Олександрович – к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, майор;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

8. Панова Оксана Олександрівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, майор;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

9. Качинська Мар’яна Олександрівна – к.ю.н., доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, майор;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

10. Романенко Марина Володимирівна – к.ю.н., доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, майор;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

11. Селюков Вадим Сергійович – к.ю.н., доцент кафедри адміністративної діяльності поліції, капітан;

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

12. Чишко Катерина Олександрівна – к.ю.н., старший викладач кафедри адміністративної діяльності поліції, лейтенант.

Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID

Веденням діловодства на кафедрі займається старший лаборант – Стороженко Ірина Миколаївна.

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання ряду професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, необхідних для формування професійного ядра базових органів та підрозділів Національної поліції України, а саме:

1. Адміністративна діяльність поліції;

2. Основи управління в поліції;

3. Аналітичне забезпечення професійної діяльності;

4. Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції;

5. Управління органами поліції;

6. Організація служби дільничних офіцерів поліції;

7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції;

8. Протидія насильству в сім’ї;

9. Протидія нелегальної міграції;

10. Юридичне документознавство;

11. Актуальні проблеми адміністративної діяльності поліції;

12. Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції;

13. Дії працівників поліції при надзвичайних ситуаціях;

14. Запобігання адміністративним правопорушенням органами поліції;

15. Правозастосовча діяльність поліції;

16. Взаємодія підрозділів з громадськістю. Профілактика правопорушень;

17. Організація підтримання публічної безпеки та порядку;

18. Превентивна робота поліції.

Працівники кафедри викладають профільні дисципліни під час першопочаткової підготовки поліцейських, а також на курсах підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України в Харкові, Полтаві, Смілі, Мелітополі, Маріуполі і.т.д. На заняттях викладачі разом із слухачами розглядають проблемні питання, які стосуються практичної роботи працівників поліції щодо протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, проведення поліцією профілактичної роботи, запобігання корупції тощо.

В рамках участі у професійному становленні патрульних поліцейських науково-педагогічним складом кафедри підготовлено Пам’ятку працівника патрульної поліції, зміст якої охоплює основні напрями діяльності патрульних та окреслює коло їх прав та обов’язків, а також Довідник працівника патрульної поліції» де зібрано основні нормативні акти, якими патрульний керується у повсякденній діяльності.

Науково-педагогічний склад кафедри активно залучається до наукового рецензування та експертизи нормативно-правових актів, зокрема: проектів законів України «Про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян в боротьбі з корупцією та зловживанням владою», «Про протидію і запобігання сепаратизму та подолання наслідків сепаратистської діяльності на території України (десепаратизацію)», «Про затвердження порядку обов’язкової реєстрації осіб, які прибувають для тимчасового мешкання на територію інших регіонів», «Про адміністративну процедуру», «Про безпеку дорожнього руху», «Про Національне антикорупційне бюро», «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення», проектів Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії, Концепції реформування системи підготовки кадрів Національної поліції України тощо.

Науково-педагогічний склад кафедри брав активну участь у розробці науково-практичного коментаря до закону України «Про Національну поліцію України», Міжнародної поліцейської енциклопедії, Пам’ятки випускника Харківського національного університету внутрішніх справ, підручника «Адміністративна діяльність органів Національної поліції України», навчального посібника «Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях».

Плідно працює кафедральний Курсантський науковий гурток. Пріоритетним напрямком його діяльності є дослідження проблем у сфері адміністративної діяльності поліції. Діяльність наукового гуртка кафедри адміністративної діяльності поліції здійснюється у межах двох проблемних груп (секцій), а саме: 1) актуальні питання адміністративної діяльності поліції; 2) управління органами поліції: сучасний стан та перспективи розвитку.

Члени наукового гуртка мають можливість приймати участь в наукових конференціях (семінарах, «круглих столах», читаннях) вузівського, регіонального, національного та міжнародного рівнів. Зокрема, три роки поспіль члени наукового гуртка під керівництвом досвідчених професорів і доцентів кафедри посідають призові місця на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів Вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України у номінації з адміністративно-правових дисциплін.

Особовий склад кафедри підтримує постійні робочі контакти з територіальними підрозділами поліції в м. Харкові та Харківській області та в інших областях України. Викладачі кафедри постійно залучаються до несення служби щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на території Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області, а також при проведенні масових заходів в місті Харкові. Кафедра плідно співпрацює із представниками практичних підрозділів правоохоронних органів щодо забезпечення прикладного характеру наукових досліджень та впровадження їх у навчальний процес.

Кафедра є активним суб'єктом міжвузівського співробітництва. Налагоджені стійкі робочі контакти з профільними навчальними та науково-дослідними структурними підрозділами Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київський національний університет імені Т.Г.Шевченко, Київський національний авіаційний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вищими навчальними закладами системи МВС України.

В рамках міжнародного співробітництва налагоджена взаємодія з Вищою школою міжнародних відносин та публічної комунікації у м. Хелм Польської Республіки, Поліцейською академією Литви, Вищим Інститутом Поліцейських Наук та Внутрішньої Безпеки (Португальська Республіка), Школою поліції в Катовіце (Польська Республіка), Жіночим правозахисним центром (м. Варшава), Фундацією «Emerging Markets Reasearchers» (м. Варшава).
Адреса: Україна, м. Харків, Льва Ландау, 27
Телефон: 7398-369

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018