Інститут післядипломної освіти
 

Інститут післядипломної освіти Харківського національного університету внутрішніх справ був створений 21 вересня 2017 року внаслідок реорганізації центру післядипломної освіти Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основною метою діяльності інституту є забезпечення умов, необхідних для професійно-технічного навчання, первинної професійної підготовки (спеціалізації) вперше прийнятих на службу в поліцію, підвищення кваліфікації, спеціалізації працівників поліції, науково-педагогічного, педагогічного та керівного складу навчальних закладів, шляхом опанування ними освітньо-професійних програм навчальних дисциплін.

Інститут має у своєму складі цикли загальноправових та спеціальних дисциплін. В штаті інституту 4 кандидати наук, 3 сертифіковані тренери з тактичної підготовки. Усього працівниками інституту організовано проведення занять із більше ніж 85-ти навчальних дисциплін для слухачів курсів первинної професійної підготовки.

Структурними підрозділами інституту є Полтавське, Мелітопольське, Маріупольське та Смілянське відділення, що також здійснюють навчання за вказаними вище напрямками.

Для слухачів, що проходять первинну професійну підготовку на базі інституту, створені усі умови для набуття ними спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, у тому числі забезпечується відповідна спеціальна підготовка щодо зберігання, носіння, застосування і використання вогнепальної зброї відповідно до вимог чинного законодавства.

Заняття для слухачів інституту проводяться із застосуванням інноваційних методів навчання – мультимедійних лекцій, інтерактивних ігор, опрацювання кейсів у групах та ін.

Інститут здійснює свою роботу у рамках постійної взаємодії із практичними підрозділами Національної поліції та міжнародними організаціями. В рамках такої співпраці для слухачів проводяться бінарні заняття, до проведення яких поряд із викладачами інституту залучаються найбільш підготовлені практики.

Телефон: 7398-188

Ел. адреса: ipohnuvs@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018