Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства
 
Начальник кафедри – доктор юридичних наук, професор Юхно Олександр Олександрович
Завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор
Юхно Олександр Олександрович


Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства заснована у 1992 році. На теперішній час є структурним підрозділом факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

На кафедрі працюють 2 професори, 7 доцентів кафедри, 4 старших викладачів кафедри, 3 викладача і старший лаборант.

Напрями наукових досліджень:

• використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві;

• кримінальне провадження щодо неповнолітніх;

• закінчення досудового розслідування;

• міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві;

• заходи забезпечення кримінального провадження.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

• Кримінальний процес.

• Досудове слідство в поліції.

• Дізнання.

• Організація взаємодії підрозділів під час досудового розслідування.

• Особливості досудового розслідування в окремих категоріях кримінальних проваджень.

• Доказування у кримінальному провадженні.

• Правозастосування.

Кафедра приймає активну участь у науково-практичних конференціях, в тому числі і міжнародних.

Колективом кафедри підтримується тісний зв’язок з практичними підрозділами Національної поліції, іншими правоохоронними органами і суду та здійснюється керівництво під час проходження курсантами ознайомчої практики і стажування на посаді. На кафедрі кримінального процесу та організації досудового слідства розробляються методичні рекомендації для практичних підрозділів Національної поліції України.

На кафедрі працює науковий гурток з кримінального процесу та організації досудового слідства , керівником якого є професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Бондаренко О.О.

Інформація
про виконання на кафедрі кримінального процесу факультету № 1 ХНУВС
вимог п. 1, 2 наказу ХНУВС від 08.06.2016 № 358 «Про заходи, спрямовані на представлення науковцями результатів особистих досліджень та
розвиток наукометричних підходів у науковій діяльності»

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) Посада Науковий ступінь, вчене звання Google Scholar ORCID ResearcherID ResearchGate Scopus Author ID
1 Юхно Олександр Олександрович завідувач кафедри доктор юридичних наук, професор https://scholar.google.com.ua/citations?user=Sq0FJuIAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0002-4771-0531
2 Глобенко Геннадій Іванович професор кафедри кандидат юридичних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=xNRrJ1MAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0002-1533-9213
3 Бондаренко Олексій Олексійович професор кафедри кандидат юридичних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=d3QIzQgAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0001-6901-7298
4 Захарченко Оксана Валентинівна доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=YY_wankAAAAJ&hl=uk http://orcid.org/0000-0002-7384-383X
5 Даниленко Анастасія Володимирівна доцент кафедри кандидат юридичних наук http://scholar.google.com/citations?user=ERz4z3EAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0002-7721-2955
6 Кочура Олександра Олександрівна доцент кафедри кандидат юридичних наук https://scholar.google.com.ua/citations?user=IndKB-cAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0003-0638-2911
7 Рось Ганна Василівна доцент кафедри кандидат юридичних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=obkJ24YAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0002-7021-3672
8 Чича Руслан Павлович доцент кафедри кандидат юридичних наук https://scholar.google.ru/citations?user=1O9Ze64AAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0003-3267-2840
9 Абламський Сергій Євгенович доцент кафедри кандидат юридичних наук https://scholar.google.com.ua/citations?user=olrtIgUAAAAJ&hl=uk orcid.org/0000-0003-4716-3985 https://www.researchgate.net/profile/Sergei_Ablamskiy
10 Фоміна Тетяна Григорівна доцент кафедри кандидат юридичних наук https://scholar.google.com.ua/citations?user=6Ij6nZYAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0001-6077-4591
11 Романюк Віталій Володимирович старший викладач кафедри кандидат юридичних наук https://scholar.google.com.ua/citations?user=nvIcsUAAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0001-6077-4591
12 Терещук Сергій Сергійович викладач кафедри https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qK1HBkgAAAAJ&view_op=list_works orcid.org/0000-0002-1452-5815
13 Сичов Сергій Олександрович старший викладач кафедри https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qK1HBkgAAAAJ&view_op=list_works orcid.org/0000-0002-1452-5815
14 Єдин Руслан Вікторович старший викладач кафедри https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=it3sXd0AAAAJ&view_op=list_works orcid.org/0000-0003-1224-0223
15 Балац Раїса Михайлівна викладач кафедри https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=3Vzqy68AAAAJ&view_op=list_works orcid.org/0000-0003-2145-9593
16 Салманов Олексій Валерійович викладач кафедри https://scholar.google.com.ua/citations?user=hyvGg3YAAAAJ&hl=ru orcid.org/0000-0001-9421-5085
Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефони: 73-98-134, 7398-233, 7398-032


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017