Представництво Харківського національного університету внутрішніх справ у м. Сміла
 

З 2017 році у м. Смілі існує представництво Харківського національного університету внутрішніх справ.

Адреса представництва:вул. Незалежності, 70, м. Сміла,Черкаська обл.

На базі представництва Харківського національного університету внутрішніх справ здійснюється підготовка бакалаврів за заочно-дистанційною формою навчання на основі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»). Здобуття вищої освіти здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб за спеціальністю 081 «Право». Термін навчання складає: 2 роки для «молодших бакалаврів».

Дистанційна форма навчання має такі переваги: заощадження коштів на проїзд, навчання та проживання у порівнянні з денною чи заочною формами навчання; персоніфікований доступ до ресурсів сервера дистанційного навчання на підставі особистого логіна та пароля; використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання у зручний для студента час за місцем постійного проживання; можливість одночасного дистанційного навчання за декількома спеціальностями; отримання диплома бакалавра з додатком європейського зразка.

Інформацію щодо дистанційного навчання у м. Сміла можна отримати за контактними телефонами: 096-350-61-74, 097-780-44-32.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018