Опорний пункт Харківського національного університету внутрішніх справ на базі Полтавського кооперативного коледжу
 

У 2016 році Полтавський кооперативний коледж розпочав співпрацю з Харківським національним університетом внутрішніх справ, що відкриває нові перспективи щодо підготовки фахівців юридичного спрямування.

В цьому опорному пункті Харківський національний університет внутрішніх справ здійснює підготовку бакалаврів за заочно-дистанційною формою навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Здобуття вищої освіти здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб за спеціальністю 081 «Право». Термін навчання складає 2 роки.

Навчання студентів проходить у стінах коледжу. Така форма роботи дає змогу кожному молодшому спеціалісту не лише розпочати роботу за обраним фахом, а і продовжити поглиблювати свої знання з різних галузей права, без відриву від виробництва отримати диплом бакалавра Харківського національного університету внутрішніх справ.

Координує діяльність опорного пункту Харківського національного університету внутрішніх справ у Полтаві завідувач заочного відділення Твердохліб Наталія Володимирівна. Освіта вища. Закінчила магістратуру Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Філологія. Українська мова і література», аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічний стаж –5 років. Телефон: 066-440-87-75.


Адреса Полтавського кооперативного коледжу: м. Полтава, вул. Леніна 9/17.

Web-сторінка навчального закладу: www.kooptex.at.ua


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017