Науково-дослідна лабораторія захисту інформації та кібербезпеки
 
Завідувач науково-дослідної лабораторії захисту інформації та кібербезпеки факультету №4 Коршенко Вадим Анатолійович
Завідувач
науково-дослідної лабораторії
Коршенко Вадим Анатолійович


Науково-дослідна лабораторія захисту інформації та кібербезпеки є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ.

Лабораторія була створена в березні 2017 року на базі факультету № 4 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Основними завданнями Лабораторії є:

1. Вивчення, узагальнення та оцінка стану кібербезпеки та протидії кіберзлочинності правоохоронними органами, розробка наукових рекомендацій для практичних органів і підрозділів.

2. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими Пріоритетними напрямами наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів України та Харківського національного університету внутрішніх справ.

3. Оцінка ефективності програмних і апаратних засобів (у тому числі і засобів мережевого захисту), які використовуються у практичній діяльності правоохоронних органів.

4. Розробка рекомендацій з захисту від зовнішнього проникнення у операційні системи, браузери, додатки та окремі програмні продукти та ін.

5. Розробка і надання технічних рекомендацій оперативним підрозділам правоохоронних органів із здійснення гласних та негласних заходів у рамках протидії кіберзлочинності.

6. Розробка і впровадження програмного забезпечення щодо удосконалення діяльності служб та підрозділів правоохоронних органів у сфері захисту інформації, протидії кіберзлочинності, кадрового забезпечення, аналітичних підрозділів.

7. Виконання завдань щодо загальної комп’ютеризації та автоматизації процесів у діяльності правоохоронних органів.

8. Удосконалення діяльності служб та підрозділів правоохоронних органів у сфері захисту інформації та протидії кіберзлочинності.

9. Розвиток національного законодавства у сфері захисту інформації та протидії кіберзлочинності.

10. Запровадження сучасних напрямків протидії злочинності, у тому числі за участю населення.

11. Участь у міжнародній взаємодії правоохоронних органів у сфері захисту інформації та протидії кіберзлочинності.

12. Розробка проектів нормативно-правових актів з питань захисту інформації та протидії кіберзлочинності і науково-практичних рекомендацій щодо їх застосування у практичній діяльності правоохоронних органів.

13. Сприяння розповсюдженню аналітичних знань та підвищення рівня комп’ютерної обізнаності серед населення та працівників правоохоронних органів.

14. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень з питань організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання із застосуванням дистанційних технологій навчання.

15. Залучення курсантів, студентів та слухачів Харківського національного університету внутрішніх справ всіх форм навчання до проведення наукових досліджень, сприяння підвищенню ролі науки в освітньому процесі.

16. Узагальнення та координація наукових досліджень між лабораторією та іншими структурними підрозділами Харківського національного університету внутрішніх справ.

17. Встановлення творчих контактів та проведення спільних наукових розробок з науковими установами та правоохоронними органами зарубіжних країн.

18. Співпраця з міжнародними організаціями та участь у програмах ООН, ОБСЄ, ІСІТАР тощо.

19. Проведення прикладних наукових досліджень та розробка програмного забезпечення, в тому числі на госпрозрахунковій основі за замовленнями населення, організацій та підприємств усіх форм власності, а також надання оплатних та безоплатних наукових консультацій та інших послуг, у тому числі із залученням курсантів, студентів та слухачів Харківського національного університету внутрішніх справ.Наша адреса: пр-т Л. Ландау, 27 м. Харків.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017