Кафедра соціології та психології
 
завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри Євдокімова Олена Олександрівна
Завідувач кафедри,
доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри
Євдокімова Олена Олександрівна

Кафедра соціології та психології факультету № 6 веде свою історію з 1997 року, коли у Харківському національному університеті внутрішніх справ було розпочато підготовку студентів психологів та соціологів. За двадцятирічну історію викладачами кафедри було підготовлено та випущено більше 700 фахівців: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. З кафедрою пов’язані імена видатних українських науковців у царині психології та соціології: це професори Л.М. Балабанова, В.І. Барко, С.П. Бочарова, В.А. Друзь, О.В. Землянська, М.А. Кузнєцов, І.П. Рущенко, М.М. Саппа, В.О. Соболев, Т.Б. Хомуленко та ін.

За роки існування кафедра кілька разів змінювала свою назву. У теперішньому вигляді кафедра соціології та психології факультету № 6 існує з травня 2013 року, коли відбулося поєднання двох кафедр: кафедри загальної та практичної психології і кафедри соціології. З першого серпня 2016 року кафедру очолює доктор психологічних наук, професор Олена Олександрівна Євдокімова.

Кафедра забезпечує навчальний процес за спеціальностями «Психологія» та «Соціологія» і є випусковою кафедрою для бакалаврів, спеціалістів та магістрів зазначеного фаху. На кафедрі соціології та психології факультету № 6 викладаються 98 навчальних дисциплін, у тому числі за спеціальністю 053 «Психологія» викладаються 74 дисципліни, за спеціальністю 054 «Соціологія» - 24 дисципліни.

На кафедрі працюють 23 співробітника, із них: 5 докторів та 12 кандидатів наук. Науково-педагогічним складом кафедри постійно проводиться робота з написання наукових статей, монографій, навчальних посібників.

На базі кафедри проводяться теоретико-емпіричні дослідження в межах тематики наукової школи професора О.В.Землянської. Професори кафедри соціології та психології здійснюють керівництво кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями в галузі юридичної психології та педагогіки.

У сфері наукових інтересів кафедри:

- питання взаємодії психології і права з позиції таких дисциплін, як юридична, соціальна, педагогічна, вікова психологія, кримінологія, соціологія, лінгвістика тощо;

- актуальні психологічні проблеми профілактики злочинів та правопорушень;

- проблеми психологічної реабілітації учасників бойових дій;

- актуальні психолого-педагогічні та етичні аспекти вдосконалення правоохоронної діяльності в широкому соціокультурному контексті;

- підвищення ефективності психологічних технологій в юридичній практиці;

- психологія особистості співробітника правоохоронних органів. Актуальні психологічні проблеми профвідбору та профорієнтації співробітників правоохоронних органів. Психограми різних юридичних професій і спеціалізацій. Сучасні проблеми функціонування психологічної служби в правоохоронних органах. Професійна деформація співробітників правоохоронних органів і шляхи її мінімізації;

- актуальні психологічні проблеми реадаптації правопорушників. Психологічні наслідки переживання правопорушниками заходів юридичної відповідальності. Протиправна поведінка неповнолітніх: актуальні психологічні проблеми;

- актуальні психолого-управлінські проблеми діяльності правоохоронних органів. Психологічні аспекти розкриття та розслідування злочинів. Шляхи підвищення ефективності професійного спілкування та правомірного психологічного впливу в діяльності співробітників правоохоронних органів. Психолого-педагогічні проблеми розвитку професійного потенціалу співробітника правоохоронних органів. Актуальна екстремальна і стресово-кризова проблематика юридичної практики;

- психологічні аспекти проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфічних пристроїв.

Випускники кафедри соціології та психології готові до роботи в умовах ринкової економіки, можуть працювати на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління, консультативних фірмах, тренінгових центрах, надавати індивідуальні послуги населенню з психодіагностики, психокорекції та психологічного супроводу всіх видів діяльності.Науково-педагогічний склад кафедри:Євдокімова Олена Олександрівна – завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Барко Вадим Іванович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Землянська Олена Володимирівна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Саппа Микола Миколайович – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Тюріна Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Александров Юрій Васильович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Бутиліна Олена Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Греса Наталія Володимірівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Жданова Ірина Вячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ламаш Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Логачев Микола Георгійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Філоненко Володимир Миколайович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чепіга Лада Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шахова Олена Григорівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шевченко Лариса Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шиліна Алла Андріївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри;
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кобикова Юлія Валентинівна – старший викладач кафедри соціології та психології
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Солохіна Лариса Олександрівна – старший викладач кафедри соціології та психології
Переглянути профіль у Google Академії


Шелкошвеєв Ігор Володимирович – старший викладач кафедри соціології та психології
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Алексєєнко Наталія Володимирівна – викладач кафедри соціології та психології
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Московченко Валентина Валеріївна – викладач кафедри соціології та психології
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Рудай Анна Сергіївна – викладач кафедри соціології та психології
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Посохова Яна Сергіївна – старший лаборант, кандидат психологічних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Контактна інформація:
Адреса:Україна,м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-093
Email: ps.fpmk_15@ukr.net


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017