Кафедра цивільного права та процесу
 

Жорнокуй Юрій Михайлович – завідувач кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент
Завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, доцент
Жорнокуй Юрій Михайлович


Кафедра цивільного права та процесу факультету № 6 була створена у складі навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ у серпні 2006 року. З того часу і до 2008 р. виконувачем обов’язки завідувача кафедри був доцент, к.ю.н. Кройтор В. А. З 2008 р. до 2011 р. кафедру очолював к.ю.н. Соболєв О. В. З травня 2011 р. по жовтень 2016 р. завідувачем кафедри працював професор, к.ю.н. Кройтор В. А. Починаючи з жовтня 2016 р. і дотепер кафедру цивільного права та процесу факультету № 6 очолює доцент, д.ю.н. Жорнокуй Ю. М.

Навчально-виховний процес забезпечується науково-педагогічним складом кафедри. Штатна чисельність кафедри – 16 осіб: одна посада завідувача кафедри, чотири – професори кафедри, 9 посад доцента кафедри, одна – викладача та одна посада старшого лаборанта. На кафедрі працюють 16 співробітників, з них: 4 доктори та 10 кандидатів наук.

Кафедрою викладаються такі дисципліни: «Основи римського приватного права», «Цивільне та сімейне право», «Цивільне право та процес», «Сімейне право», «Цивільний процес», «Цивільне право», «Господарський процес», «Складання процесуальних документів по цивільних справах», «Судове документознавство», «Право інтелектуальної власності», «Зобов’язальне право», «Сучасні проблеми господарського процесу», «Сучасні проблеми цивільного права та процесу», «Житлове право», «Спадкове право», «Речове право».

Науково-педагогічний склад кафедри працює над запровадженням у навчальний процес дистанційних навчальних курсів та методики їх викладання.

На теперішній час колектив кафедри працює за такими напрямами науково-дослідної роботи:

- удосконалення цивільного законодавства у сфері захисту особистих немайнових та майнових прав;

- тенденції розвитку вчення про юридичні особи;

- спадкове право у доктрині цивільного права;

- проблеми правової охорони сім’ї і захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин;

- проблеми підвищення ефективності цивільного процесуального законодавства в умовах проведення судово-правової реформи.

Спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін ХНУВС, вшановуючи пам’ять засновника кафедри професора Пушкіна О.А., та на честь його 50 річниці від початку наукової та педагогічної діяльності у 1999 році було започатковано проведення щорічної конференції, присвяченої пам’яті професора Пушкіна О. А. Традиція проводити цю конференцію зберігається дотепер.

Колектив кафедри активно працює над підготовкою науково-педагогічного кадрів, що здобувають третій (освітньо-науковий) ступінь вищої освіти – доктор філософії. На сьогодні за кафедрою закріплено 25 аспірантів денної та заочної форми навчання. Їх теми затверджені рішенням Вченої ради ХНУВС.

На кафедрі працює студентський науковий гурток під керівництвом доцента кафедри, доцента, к.ю.н. Чалого Ю. І. Наукові роботи студентів, які працюють у гуртку, неодноразово займали призові місця як на щорічній підсумковій університетській конференції, так і наукових заходах, що проводяться за межами Університету.

Склад кафедри:1. Жорнокуй Юрій Михайлович - завідувач кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


2. Красицька Лариса Василівна – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


3. Кройтор Володимир Андрійович – професор кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, професор;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


4. Мельник Олена Миколаївна – професор кафедри цивільного права та процесу, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;


5. Аврамова Ольга Євгенівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


6. Апанасюк Микола Петрович – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


7. Вакулович Елла Валентинівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


8. Кириченко Тетяна Сергіївна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


9. Кухарєв Олександр Євгенович – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


10. Мороз Ольга Володимирівна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


11. Савченко Аріна Сергіївна – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


12. Соболєв Олександр Васильович – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


13. Ходєєва Наталія Вадимівна – викладач кафедри цивільного права та процесу;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


14. Чалий Юрій Іванович – доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент.
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-395
Email: kafcpp@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017