Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
 

Греченко Володимир Анатолійович - завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор
Завідувач кафедри,
доктор історичних наук, професор
Греченко Володимир Анатолійович


Кафедра гуманітарних дисциплін, юридичної журналістики та мовної підготовки була створена відповідно до наказу ректора ХНУВС № 184 від 20 квітня 2011 року на основі об'єднання кафедр філософії і політології та історії державності України та іноземних мов. У 2013 році перейменована на кафедру соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6. Науково-педагогічний склад кафедри працює на підставі Конституції України, Закону «Про вищу освіту», директивних документів МВС України, наказів та розпоряджень ректора ХНУВС, рішень Вченої ради ХНУВС та вченої ради факультету, Положення про кафедру, посадових інструкцій та функціональних обов’язків. З моменту утворення кафедри її очолює професор Греченко Володимир Анатолійович.

Станом на початок 2018 року на кафедрі працюють 11 осіб, з яких: один завідувач кафедри; три професори, доктори філософських наук; чотири доценти, з них - два кандидати філологічних наук, один - кандидат історичних наук та один - кандидат філософських наук; старший лаборант.

Кафедра забезпечує проведення всіх видів навчальних занять за 12 навчальними дисциплінами, у тому числі: «Філософія», «Історія філософії», «Політологія», «Логіка», «Методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю», «Історія та культура України», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за напрямом дослідження», «Філософія науки».

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

- Історія поліції та міліції;

- Розвиток науки «Історія права» у ХІХ ст.;

- Формування тоталітарного режиму в Україні в 1920-30-х рр.;

- Філософія ідентичності;

- Англомовна прозова байка;

- Юридична логіка;

- Філософські аспекти глобальних проблем сучасності;

- Особливості архітектоніки та образної системи історичного роману ХІХ ст.

За останні роки викладачами кафедри було видано такі книги: «Історія. Комплексний довідник» проф. В..А. Греченко, 2011 р.; «Історія України. За 5 хвилин до….» В..А. Греченко, 2011 р.; «Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок ХVІІІ ст.-1917 р.)» – проф. Греченко В.А., 2012 р.; «Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні» проф. Греченко В.А., 2012 р; «Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 рр.)» проф. Греченко В.А., 2015 р.; «Історія української культури. Навч.посібник для студентів вищіх навчальних закладів» проф. В..А. Греченко, 2013 р.; «Людина у ХХІ столітті: тенденції, засоби і перспективи змін» проф. Т.С.Воропай, 2011 р.; «Англомовна прозова байка» Гончарук О.М. - 2016 р..

На кафедрі працює науковий гурток з української мови «Культура професійного мовлення» (керівник – доцент Овчинников М. О.)

Викладачі кафедри беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в Університеті (у тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Акту Соборності України, Дню памяті героїв Крут, 100-річчю подій Української революції, 100-річчю початку підготовки кадрів охоронців правопорядку в Харкові), виступають з лекціями, присвяченими ювілейним та пам’ятним датам історії України.

Регулярно проводяться тематичні вечори, присвячені Т.Г. Шевченку, вікторини й олімпіади на краще знання української літератури. Кафедра організовує проведення в Університеті перших турів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та імені Т.Г. Шевченка.

Науково – педагогічний склад кафедри:1. Греченко Володимир Анатолійович - завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


2. Воропай Тетяна Степанівна – професор кафедри, доктор філософських наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


3. Тягло Олександр Володимирович – професор кафедри, доктор філософських наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


4. Шаповал Володимир Миколайович – професор кафедри, доктор філософських наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


5. Гончарук Олег Миколайович – доцент кафедри, кандидат філологічних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


6. Заборовський Віталій Віталійович – доцент кафедри, кандидат історичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


7. Овчинников Михайло Олексійович – доцент кафедри, кандидат філологічних наук.
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


8. Журенко Ольга Миколаївна – старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук.
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


9. Филипська Віта Іванівна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук.
Переглянути профіль в Google Академії


10. Могільова Світлана Валентинівна – доцент кафедри, кандидат філософських наук.
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-260
Email: kafsgd.6f@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017