Кафедра загальноправових дисциплін
 
завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Холод Юрій Анатолійович
Завідувач кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент
Холод Юрій Анатолійович


Кафедру загальноправових дисциплін факультету № 6 було утворено об’єднанням кафедри фундаментальних юридичних дисциплін і кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права навчально-наукового інституту права та масових комунікацій (з 2013 р. – факультет права та масових комунікацій, з 2015 р. – факультет № 6).

На сьогодні кафедра загальноправових дисциплін являє собою потужний колектив висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, серед яких 5 докторів та 16 кандидатів наук. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент - Холод Юрій Анатолійович. Структурно кафедра складається з трьох секцій – секції теорії та історії держави і права (доктор юридичних наук, професор - Кириченко В.Є., кандидат юридичних наук, доцент – Погрібний І.М., доктор юридичних наук, доцент – Шульга А.М., кандидат юридичних наук, доцент - Волошенюк О.В., кандидат iсторичних наук, доцент - Головко Б.Г., кандидат юридичних наук - Желєзов О.Є., кандидат філософських наук - Брусакова О.В.), секції конституційного та міжнародного права (кандидат юридичних наук, доцент - Коломієць Ю.М., кандидат юридичних наук, доцент - Перерва Ю.М., кандидат юридичних наук - Зозуля О.І., кандидат юридичних наук - Гришко Л.М., кандидат юридичних наук - Кисильова К.В.) та секції адміністративного права (доктор юридичних наук, професор - Синявська О.Ю., доктор юридичних наук, професор - Зозуля І.В., доктор юридичних наук, доцент - Попова С.М., кандидат юридичних наук, доцент - Панов І.О., кандидат юридичних наук, доцент - Панова І.В., кандидат юридичних наук, доцент - Юшкевич О.Г., кандидат юридичних наук - Голуб М.В., кандидат юридичних наук – Сенчук І.І.).

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та науково-експертну діяльність за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; 12.00.02 – конституційне право, муніципальне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри є: актуальні проблеми теорії та історії держави і права, зокрема становлення та розвиток правоохоронної функції держави; актуальні проблеми конституційного права України, актуальні проблеми адміністративного та інформаційного права. Викладачі кафедри беруть участь у роботі наукових конференцій, зокрема у діяльності Міжнародної асоціації істориків права (її секретарем є професор кафедри, доктор юридичних наук, професор Кириченко В.Є.)

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та міжнародного права», члени якого є учасниками студентських конференцій, олімпіад, конкурсів, круглих столів, що проводяться в ХНУВС та інших навчальних закладах України. Керівник гуртка – доцент кафедри, кандидат юридичних наук Гришко Л.М.

Куратори навчальних груп від кафедри активно залучають студентів до культурного буття міста та області, організовують відвідування музеїв, виставок, театрів.

Кафедрою викладаються наступні навчальні дисципліни: «Адміністративна діяльність поліції»; «Адміністративне право»; «Адміністративне право зарубіжних країн»; «Адміністративне право і процес»; «Історія держави та права»; «Історія держави та права зарубіжних країн»; «Історія держави та права України»; «Історія правоохоронних органів»; «Конституційне право»; «Методологія права»; «Міжнародне право»; «Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції»; «Основи правознавства»; «Порівняльне правознавство»; «Право Європейського Союзу»; «Правознавство»; «Публічне адміністрування»; «Судові та правоохоронні органи України»; «Сучасні теорії (доктрини) права»; «Теорія держави і права»; «Філософія права»; «Юридичне документознавство».

Науково – педагогічний склад кафедри:1. Холод Юрій Анатолійович - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


2. Зозуля Ігор Вікторович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


3. Кириченко Володимир Євгенійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Переглянути профіль ORCID


4. Попова Світлана Миколаївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


5. Синявська Олена Юхимівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


6. Шульга Анатолій Матвійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


7. Брусакова Оксана Валеріївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


8. Волошенюк Олександр Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


9. Головко Борис Георгійович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


10. Голуб Микола Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


11. Гришко Лілія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії


12. Желєзов Олександр Євгенович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;


13. Коломієць Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії


14. Панова Ірина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


15. Панов Ігор Олексійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;


16. Перерва Юлія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


17. Погрібний Ігор Митрофанович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


18. Сенчук Ігор Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


19. Юшкевич Олена Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


20. Кисильова Кристина Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;


21. Зозуля Олександр Ігорович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-088
Email: holodua09@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018