Кафедра загальноправових дисциплін
 
завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Холод Юрій Анатолійович
Завідувач кафедри,
кандидат юридичних наук, доцент
Холод Юрій Анатолійович


Кафедру загально правових дисциплін факультету № 6 було утворено через об’єднання кафедри фундаментальних юридичних дисциплін і кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права навчально-наукового інституту права та масових комунікацій (з 2013 р. – факультет права та масових комунікацій, з 2015 р. – факультет № 6).

На сьогодні кафедра загальноправових дисциплін являє собою потужний колектив висококваліфікованих педагогів та вчених, серед яких 5 докторів та 18 кандидатів наук. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент - Юрій Анатолійович Холод. Структурно кафедра складається з трьох секцій – секції теорії та історії держави і права (доктор юридичних наук, професор - В.Є. Кириченко, кандидат юридичних наук, доцент - І.М. Погрібний, доктор юридичних наук, доцент – Шульга А.М., кадидат юридичних наук, доцент - Волошенюк О.В., кандидат iсторичних наук, доцент - Б.Г. Головко, кандидат юридичних наук - О.Є. Желєзов, кандидат філософських наук - О.В. Брусакова, кандидат юридичних наук - Д.В. Коробцова), секції конституційного та міжнародного права (кандидат юридичних наук, доцент - Ю.М. Коломієць, кандидат юридичних наук, доцент - Ю.М. Перерва, кандидат юридичних наук, доцент - Є.Б. Тітов, кандидат юридичних наук - Л.М. Гришко, кандидат юридичних наук - В.В. Лазарєв, кандидат юридичних наук - К.В. Кисильова) та секції адміністративного права (доктор юридичних наук, професор - О.Ю. Синвська, доктор юридичних наук, професор - І.В. Зозуля, доктор юридичних наук, доцент - С.М. Попова, кандидат юридичних наук, доцент - І.О. Панов, кандидат юридичних наук, доцент - І.В. Панова, кандидат юридичних наук, доцент - О.Г. Юшкевич, кандидат юридичних наук - М.В. Голуб, кандидат юридичних наук - І.І. Сенчук).

Кафедра здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів та науково-експертну діяльність за спеціальностями: 12.00.01 – «Теорія та історія держави і права», «Історія політичних та правових учень»; 12.00.02 – «Конституційне право», «Муніципальне право»; 12.00.07 – «Адміністративне право і процес», «Фінансове право», «Інформаційне право».

Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри є: актуальні проблеми теорії та історії держави і права, зокрема становлення та розвиток правоохоронної функції держави; актуальні проблеми конституційного права України, актуальні проблеми адміністративного та інформаційного права. Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі різноманітних наукових конференцій, зокрема у діяльності Міжнародної асоціації істориків права (її секретарем є професор кафедри В.Є. Кириченко)

На кафедрі працює науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та міжнародного права», учасники якого беруть участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах, круглих столах, що проводяться в ХНУВС та інших навчальних закладах України. Керівники гуртка – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Тітов Є.Б. та доцент кафедри, кандидат юридичних наук Гришко Л.М.

Куратори навчальних груп від кафедри активно залучають студентів до культурного – масового життя міста, організовують відвідування музеїв, виставок, театрів.

Кафедрою викладаються наступні навчальні дисципліни: «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Актуальні проблеми застосування адміністративного законодавства», «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності», «Державне будівництво та самоврядування в Україні», «Державне право зарубіжних країн», «Європейське право», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності», «Інформаційне право», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави і права України», «Конституційне право України», «Методологія права», «Міжнародне право», «Порівняльне правознавство», «Правознавство», «Проблеми теорії права», «Судові та правоохоронні органи України», «Сучасні теорії (доктрини) права», «Теорія держави і права», «Юридичне документознавство».

Науково – педагогічний склад кафедри:1. Холод Юрій Анатолійович - завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


2. Зозуля Ігор Вікторович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


3. Кириченко Володимир Євгенійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Переглянути профіль ORCID


4. Попова Світлана Миколаївна – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


5. Синявська Олена Юхимівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


6. Шульга Анатолій Матвійович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


7. Брусакова Оксана Валеріївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


8. Волошенюк Олександр Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


9. Головко Борис Георгійович – доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


10. Голуб Микола Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


11. Гришко Лілія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії


12. Желєзов Олександр Євгенович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;


13. Коломієць Юрій Миколайович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії


14. Коробцова Дар’я Вікторівна - доцент кафедри; кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


15. Панова Ірина Вікторівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


16. Панов Ігор Олексійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;


17. Перерва Юлія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


18. Погрібний Ігор Митрофанович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


19. Сенчук Ігор Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


20. Тітов Євген Борисович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль ORCID


21. Юшкевич Олена Геннадіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


22. Кисильова Кристина Володимирівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук.
Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон: (057) 73-98-088
Email: holodua09@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017