Кафедра економіки та фінансів
 
Завідувач кафедри економіки та фінансів факультету № 6, доктор економічних наук, професор Ковальов Євген Володимирович
Завідувач кафедри економіки та фінансів факультету № 6,
доктор економічних наук, професор
Ковальов Євген Володимирович


Кафедра економіки та фінансів факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ була створена відповідно до наказу ХНУВС № 184 від 20 квітня 2011 р. на основі злиття кафедр економічної теорії, фінансів і кредиту, бухгалтерського обліку та аудиту.

На кафедрі працюють три професори, доктори економічних наук, два доценти, кандидати економічних наук. Відсоток викладачів з науковим ступенем складає 100%.

Навчальна робота

Кафедра економіки та фінансів є випускаючою. У 2016-2017 н.р. кафедра готує фахівців ступеня вищої освіти «Бакалавр» за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» чисельністю 14 студентів денної форми навчання і 17 студентів заочної форми навчання; ступеня вищої освіти «Спеціаліст» за спеціальністю 7.03050801 чисельністю 40 студентів; ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси, банківська справа та страхування» чисельністю 7 студентів. Кафедра також здійснює викладання циклу економічних дисциплін для інших спеціальностей. Загальне навантаження на 2016-2017 н.р. складає 6872 години.

Методична робота

Науково-педагогічний склад здійснює наукове та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу з 60 навчальних дисциплін у тому числі: «Економічна теорія», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Банківська система», «Страхування», Страхові послуги», «Основи економічної безпеки», «Фінансова безпека», «Фінансовий менеджмент».

Наукова робота

За кафедрою закріплена наукова тема державної реєстрації «Проблеми економічної безпеки держави» відповідно до якої переважно проводяться дослідження і публікації. У 2016 році кафедрою видано 3 навчальних підручника, 2 монографії, 15 наукових статей, 13 тез доповідей. Викладачі кафедри взяли участь у 8 науково-практичних конференціях.

Науковий творчий колектив кафедри у складі професора Ковальова Є.В., доцента Маковоз О.С., доцента Баранової В.В. під керівництвом академіка Бандурки О.М. взяли участь у Конкурсі інноваційно-інвестиційних проектів «Харків - стратегія успіху». Було розроблено і передано на конкурс «Інноваційно-інвестиційний проект формування навчально-наукових кластерів міста Харкова», який став переможцем (1 місце) у номінації «Кращій інвестиційний проект у галузі освіти».

На кафедрі плідно працює науковий студентський гурток. Студенти приймають активну участь у конкурсах наукових робіт, в міжвузівських та міжнародних конференціях.

Науково-педагогiчний склад кафедри:Ковальов Євген Володимирович - завідувач кафедри економіки та фінансів факультету № 6, доктор економічних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Садиков Мурат Абдикасович – професор кафедри економіки та фінансів факультету № 6 доктор економічних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Глущенко Віктор Володимирович – професор кафедри економіки та фінансів факультету № 6, доктор економічних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії


Баранова Валерія Вадимівна – доцент кафедри доцент кафедри економіки та фінансів факультету № 6, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Маковоз Оксана Сергіївна – доцент кафедри доцент кафедри економіки та фінансів факультету № 6, кандидат економічних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Контактна інформація:
Адреса: м. Харків, проспект Льва Ландау, 27.
Тел.: 7398-346
Email: econom@univd.edu.ua


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017