Кафедра правового забезпечення господарської діяльності
 
Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Гетманець Ольги Петрiвни
Завідувач кафедри,
доктор юридичних наук, професор
Гетманець Ольга Петрiвна


Кафедра правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 з перших років існування вишу працювала над забезпеченням курсантів, студентів та слухачів навчально-методичними та науковими виданнями. Кафедру було створено у травні 1992 року спершу як кафедру правових основ підприємницької діяльності, на якій викладалися: правові основи підприємницької діяльності, міжнародне приватне право, кооперативне, фінансове, банківське та податкове право.

У травні 2011 року шляхом об’єднання кафедри правових основ підприємницької діяльності та кафедри трудового, екологічного та земельного права була створена і діє до теперішнього часу кафедра правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 ХНУВС.

Кафедрою забезпечується підготовка студентів, магістрантів та аспірантів. Колективом кафедри розроблено новітні навчальні комплекси дисциплін з урахуванням сучасних методів викладання, підготовлено та надруковано велику кількість наукових та методичних праць. За час існування кафедри під науковим керівництвом професорів та доцентів було захищено більше п’ятдесяти кандидатських та докторських дисертацій.

Після об’єднання кафедра почала працювати над виданням нової серії навчальних посібників, щоб забезпечити викладання близько двадцяти навчальних дисциплін. Серед них: «Бюджетне право України»; «Водне право України»; «Господарське право України» (у двох частинах); «Екологічне право України. Особлива частина»; «Земельне право України (у схемах)»; «Міжнародне приватне право», «Податкове право України», «Фінансове право», «Право соціального забезпечення». До їх написання та рецензування залучалися знані фахівці із провідних юридичних вишів України, переважна більшість видань рекомендована Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів.

Видання цих книг зумовлено необхідністю у новітньому методичному забезпеченні дисциплін, що викладаються кафедрою. Започаткували цю серію завідувач кафедри професор О.П. Гетманець, доценти Ю.М. Жорнокуй та О.М. Шуміло. Активну участь у написанні навчальної літератури беруть члени кафедри, а саме – доценти: Т.В. Колєснік, Г.Ф. Фомін; А.М.Чорна, В.Г.Жорнокуй, І.В.Кирєєва, кандидати юридичних наук: Л.В. Міщенко, І.І.Сядриста, О.С. Почанська.

Навчально-виховний процес забезпечується науково-педагогічним складом кафедри. Штатна чисельність кафедри – 11 посад: одна посада завідувача кафедри, дві – професора кафедри, 7 посад доцента кафедри та одна посада старшого лаборанта. На кафедрі працюють 17 співробітників, з них: 2 доктори та 13 кандидатів наук.

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Аграрне право», «Банківське право», «Господарське право», «Екологічне право», «Земельне право», «Інвестиційне право», «Корпоративне право», «Міжнародне приватне право», «Організація договірної роботи на підприємстві», «Податкове право», «Право соціального забезпечення», «Правове регулювання страхової діяльності», «Правове регулювання фінансового контролю», «Сучасні проблеми господарського права», «Сучасні проблеми земельного права», «Сучасні проблеми корпоративного права», «Торгове право», «Трудове право», «Фінансове право».

Наукові дослідження колективу кафедри спрямовані на вирішення як загальнотеоретичних питань відповідних галузей права, так і питань, пов’язаних з діяльністю поліції та правозастосування. На теперішній час колектив кафедри працює за такими напрямами:

- господарське право, корпоративне право;

- міжнародне приватне право;

- трудове право; право соціального забезпечення;

- земельне право; аграрне право; екологічне право природоресурсне право;

- фінансове право; податкове право, банківське право.

Колектив кафедри активно працює над підготовкою науково-педагогічного потенціалу як для ХНУВС, так і для системи Національної поліції України, а саме: в аспірантурі навчаються 5 аспірантів. Їх теми затверджені рішенням Вченої ради ХНУВС. Всі вони активно працюють над своїми дисертаційними дослідженнями.

На кафедрі працює, студентський науковий гурток під керівництвом доцента кафедри, к.ю.н. Сядристої І.І.

Науково-педагогічний склад кафедри:Гетманець Ольга Петрівна – завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Колєснік Тетяна Володимирівна – професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Жорнокуй Валентина Григорівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шуміло Олексій Михайлович – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Сядриста Ірина Ігорівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кирєєва Ірина Валеріївна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Чорна Аліна Миколаївна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Василько Ірина Вячеславівна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук


Котляр Андрій Олексійович – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук


Вегера Юрій Вікторович – викладач кафедри правового забезпечення господарської діяльності
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Почанська Олена Сергіївна – доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Коробцова Дар’я Вікторівна - доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль в Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Козирєва Марина Ігорівна – старший лаборант кафедри правового забезпечення господарської діяльності
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID
Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27
Телефон (057) 73-98-354
Email: pmk.pzgd@gmail.com


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018