Відділ методичного забезпечення навчального процесу
 

Начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу

Діяльність відділу методичного забезпечення навчального процесу спрямована на забезпечення якісної підготовки здобувачів відповідних ступенів вищої освіти і кваліфікацій шляхом удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу в університеті.

Начальник відділу - підполковник поліції Козлов Сергій Михайлович.

Основними напрямами діяльності відділу є:

- моніторинг законодавчої бази у сфері вищої освіти; вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки фахівців для правоохоронних органів (поліції), розробка відповідних пропозицій до його впровадження у освітній процес;

- підготовка проектів нормативно-правових актів з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

- організаційне забезпечення розробки освітньо-професійних, освітньо-наукових та професійних програм, а також підготовка науково-методичної документації;

- надання науково-обґрунтованої консультативної допомоги науково-педагогічним працівникам університету з питань методичного забезпечення;

- участь у розробці державних стандартів вищої освіти зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті;

- вивчення інноваційних методик навчання, надання пропозицій щодо впровадження їх у освітній процес;

- координація діяльності факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів університету щодо розробки методичних матеріалів;

- обґрунтоване узагальнення пропозицій до перспективних напрямів діяльності університету з питань методичного забезпечення освітнього процесу;

- організаційно-методичне забезпечення роботи факультетів і кафедр у сфері ліцензування та акредитації.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27.
E-mail: metod.univd@ukr.net
Телефони:
(057) 7398-291 – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу підполковник поліції Козлов С.М.
(057) 7398-355 – завідувач науково-методичного відділення підполковник поліції Пугач В.О.
(057) 7398-071 – завідувач відділення впровадження інноваційних методик навчання Зіберов Є.О.

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017