Кафедра кримінального права і кримінології
 
завідувач кафедри д.ю.н., професор Олексій Миколайович Литвинов
завідувач кафедри
д.ю.н., професор
Олексій Миколайович Литвинов

Кафедра кримінального права і кримінології, яку засновано 1992 р. у Харківському інституті внутрішніх справ, на теперішній час є структурним підрозділом факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри д.ю.н., професор, Олексій Литвинов. Загалом на кафедрі працюють 17 осіб з яких: 4 доктори наук, 12 кандидатів юридичних наук, 1 професор, 6 доцентів та один старший науковий співробітник. За посадами: 2 професори, 7 доцентів, 4 старших викладача кафедри, 2 викладача і старший лаборант.

Навчально-методична робота

Кафедра проводить освітню діяльність, спрямовану на підготовку за освітньо – кваліфікаційним рівнем: «бакалавр» та «магістр», напрям підготовки: «Право», спеціальностей: «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство».

Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується викладання таких навчальних дисциплін:

• кримінальне право;

• кримінологія;

• кримінально-виконавче право;

• кваліфікація кримінальних правопорушень;

• кримінологія та профілактика злочинів;

• кваліфікація кіберзлочинів;

• актуальні проблеми застосування кримінального законодавства;

• аналіз та прогнозування злочинності.

Упродовж 2017 р. кафедрою кримінального права і кримінології підготовлені та видані:

• навчальний посібник з дисципліни «Кваліфікація злочинів у діяльності Національної поліції України»;

• довідник «Спеціалізована вчена рада Д 64.700.03».

Наукова робота

Кафедра кримінального права і кримінології розробляє наукову тему «Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності кримінально-правовими та кримінологічними засобами».

Протягом 2017 року працівниками кафедри кримінального права і кримінології 139 наукових робіт, з яких: довідкове видання – 1; навчальних посібників та науково-практичних посібників - 8; науковий звіт - 1; монографій - 2; пропозицій до проекту Закону України - 18; наукових роз’яснень - 4; дисертацій – 2; наукових статей та тез доповідей на конференціях - 113.

На кафедрі працює науковий гурток з кримінального права, керівником якого є професор кафедри, д.ю.н., доцент Ященко А.М. Діяльність наукового гуртка кафедри проводиться згідно з: а) вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства внутрішніх справ України; б) Положенням про організацію НД і ДКР у Харківському національному університеті внутрішніх справ; в) Статутом ХНУВС; г) Типовим Положенням про науковий гурток курсантів, студентів та слухачів ХНУВС; д) Положенням про науковий гурток курсантів та слухачів кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ХНУВС.

За цей період було проведено 22 засідань наукового гуртка, 18 спільних засідань. Крім того, члени наукового гуртка брали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та «круглих столах». У науковому гуртку кафедри кримінального права і кримінології беруть участь 28 курсантів ХНУВС.

31 березня 2017 року, кафедрою кримінального права і кримінології проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Кримінально-правові засади протидії корупції», у роботі заходу взяли активну участь: викладачі, студенти та курсанти ХНУВС; науковці та студенти Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»; викладачі Національної академії прокуратури України, Харківського національного університету міського господарства; курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ; курсанти Академії митної служби України; студенти Сумської філії ХНУВС.

Науково-педагогічним складом кафедри регулярно проводиться виховна (кураторська) робота з курсантами факультету № 1, профорієнтаційна та правоосвітня робота з учнями випускних класів загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів м. Харкова та Харківської області.

Склад кафедри:Литвинов Олексій Миколайович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Авдєєв Олександр Олександрович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Васильєв Андрій Анатолійович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Галкін Дмитро Вікторович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук, с.н.с.
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Казначеєва Дар’я Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Кондратов Дмитро Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Олішевський Олександр Володимирович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Орлов Юрій Володимирович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Фіалка Михайло Ігоревич – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Цвіркун Наталія Юріївна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Черевко Кирило Олександрович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шевелев Костянтин Євгенович – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Шевчук Тетяна Анатоліївна – викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Юртаєва Ксенія Володимирівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Ященко Андрій Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Переглянути профіль у Google Академії
Переглянути профіль ORCID


Контактна інформація:

Email: lytvynovalex@gmail.com

Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27

Телефон: 73-98-031 – завідувач кафедри, д.ю.н., професор, Литвинов Олексій Миколайович.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018