Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-березень 2016 року
 
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію6
Кількість запитів на інформацію,що надійшлапоштою2
телефоном0
факсом0
електронною поштою4
особистий прийом0
від представників засобів масової інформації3
від громадян2
від юридичних осіб1
від об’єднань громадян без статусу юридичної особи0
інших Міністерств, відомств та органів виконавчої влади0
надійшло як розпоряднику інформації0
Результат розгляду запитів на інформаціюзадоволено2
надіслано належним розпорядникам інформації0
надано роз'яснення4
опрацьовується0Види запитуваної інформації
Правова інформація0
Інформація про особу0
Статистична інформація0
Соціологічна інформація0
Інші види інформації1
Інформація довідково-енциклопедичного характеру0

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017