Факультет № 2
 
Декан факультету, кандидат юридичних наук, підполковник поліції БОРТНИК Сергій Миколайович
Декан факультету,
кандидат юридичних наук,
підполковник поліції
Сергій Миколайович БОРТНИК

Заступник декана факультету підполковник поліції Доленко Сергій Олександрович
Заступник декана факультету
підполковник поліції
Доленко Сергій Олександрович

Заступник декана з навчально-методичної роботи,
кандидат педагогічних наук, доцент Сергій Петрович Гіренко
Заступник декана з навчально-методичної роботи,
кандидат педагогічних наук, доцент
Гіренко Сергій Петрович

Факультет є структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, основним завданням якого згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.2016 року № 535 «Про організацію підготовки кадрів у Харківському національному університеті внутрішніх справ» є здійснення підготовки за державним замовленням на денній формі навчання кадрів для кримінальної поліції Національної поліції України.

Факультет має у своєму складі п’ять кафедр:

– «Оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів»;

– «Соціальних та економічних дисциплін»;

– «Спеціальної фізичної підготовки»;

– «Трудового та господарського права»;

– «Українознавства».

Кафедра оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів є випусковою кафедрою факультету № 2 з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: оперативно-розшукова діяльність; оперативно-розшукова діяльність поліції; оперативно-розшукова тактика; організація роботи з конфідентами; режим секретності; режим таємності; оперативно-розшукове та криміналістичне забезпечення кримінального провадження; організація та проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; оперативно-розшукове супроводження кримінального провадження в Україні; актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотиків тощо. Особливістю професорсько-викладацького складу є значний практичний досвід роботи в оперативно-розшукових підрозділах органів внутрішніх справ та вагомий педагогічний досвід.

Кафедра соціальних та економічних дисциплін забезпечує підготовку з наступних навчальних дисциплін: логіка (юридична логіка); основи економічної теорії; політологія; релігієзнавство; соціологія; судова бухгалтерія; філософія; основи гендерної політики; ораторська майстерність; толерантність та недискримінація в роботі поліції; філософія науки; професійна етика.

Освітній процес забезпечують дев’ять кандидатів наук. Науково-педагогічним складом підготовлено більше 30 монографій, підручників, навчальних посібників та взято участь понад 150 науково-практичних конференціях різного рівня.

Основні напрямки наукових інтересів кафедри: дослідження проблем забезпечення економічної безпеки; протидія економічній та фінансовій злочинності; розвиток ринкової економіки та фінансова безпека суб’єктів господарювання; теоретичні та практичні засади забезпечення прав людини в правовій демократичній державі тощо.

Кафедра спеціальної фізичної підготовки забезпечує навчально-методичну, наукову та виховну роботу з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка підготовка», а також проводить заняття із фізичної підготовки в системі службової підготовки із науково-педагогічним складом університету. Увесь викладацький склад кафедри має достатній рівень теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які дають можливість здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів для підрозділів Національної поліції України.

Кафедра трудового та господарського права забезпечує підготовку з таких навчальних дисциплін: трудове право; господарське право; екологічне право; земельне право; аграрне право. Освітній процес здійснюють один доктор та сім кандидатів юридичних наук. Науково-педагогічний склад підготував більше 20 монографій, підручників, навчальних посібників та взяв участь у понад 100 науково-практичних конференціях різного рівня. Щорічно кафедра проводить всеукраїнські науково-практичні конференції фахівців у галузі трудового права та круглі столи курсантського наукового гуртка.

Кафедра українознавства забезпечує підготовку з таких навчальних дисциплін: історія та культура України; українська мова професійного спрямування; культура професійного мовлення; народна психологія; методологія дисертаційного дослідження та мовні особливості наукового стилю. На кафедрі працюють один доктор, професор та два кандидати, доценти філологічних й два кандидати історичних наук. Науково-педагогічний склад підготував понад 20 монографій, підручників, навчальних посібників, більше 300 статей, узяв участь у понад 50 наукових конференціях різного рівня. Щорічно провідні науковці кафедри проводять круглі столи, присвячені різноманітним визначним датам з історії України, етапи Міжнародних конкурсів імені Т. Г. Шевченка та П. Яцика.

Факультет забезпечує підготовку фахівців відповідно до чинного законодавства, державних стандартів освіти на основі поєднання сучасних методів навчально-методичної, наукової, організаційної і виховної роботи.

Основне завдання факультету – надання якісної освітньої підготовки фахівців відповідних ступенів вищої освіти; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання курсантів у дусі українського патріотизму, гуманізму і поваги до Конституції України; підвищення освітньо-культурного рівня осіб, які навчаються, проходять службу і працюють на факультеті та його структурних підрозділах; проведення прикладних наукових досліджень з актуальних питань діяльності правоохоронних органів; організація спільно з практичними підрозділами Національної поліції практики та стажування здобувачів вищої освіти на місцях майбутньої служби; підтримання зв’язків з комплектувальними підрозділами з метою подальшого працевлаштування випускників.

Курсанти навчаються згідно з навчальним планом юридичного профілю з поглибленим вивченням економічних дисциплін, оперативно-розшукової діяльності. Особливістю є те, що, окрім загальних предметів, які викладають на факультеті, курсанти та слухачі магістратури вивчають ряд спеціальних дисциплін, притаманних лише для підрозділів кримінальної поліції. Це, зокрема, негласна робота оперативних апаратів поліції; оперативно-розшукова діяльність поліції; комплексні вчення; психологія оперативно-розшукової діяльності; розкриття злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків; оперативно-технічні заходи; організація боротьби з корупцією та організованою злочинністю тощо.

Сьогодні на факультеті здобуває освіту понад 450 курсантів і слухачів магістратури, значна частина яких є активними учасниками суспільного життя підрозділу. Основною формою науково-дослідної роботи курсантів та слухачів магістратури є участь у роботі наукових гуртків, де під керівництвом професорсько-викладацького складу, молоді науковці освоюють елементи дослідної діяльності, організації і методики наукової творчості. Курсанти факультету неодноразово ставали переможцями наукових конкурсів, олімпіад, постійно беруть участь у наукових конференціях, які проводяться в університеті та інших навчальних закладах.

На факультеті створені всі умови для фізичного розвитку та збереження здоров’я курсантів. У масштабі Університету на постійній основі проводяться змагання на кубок ректора з футболу, волейболу, рукопашного бою та з інших видів спорту. Збірні команди Університету, у склад яких входять і курсанти факультету, щорічно приймають участь та займають призові місця у спартакіадах серед вищих навчальних закладів, спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного масштабу.

Особовий склад факультету постійно організовує дозвілля й активний відпочинок курсантів. Традицією факультету є святкові привітання та надання допомоги ветеранам Міністерства внутрішніх справ та дітям підшефної школи. Для навчання та відпочинку здобувачів вищої освіти на факультеті створені належні умови, у гуртожитку облаштовані сучасні затишні кімнати, світлиці з телебаченням, кімнати побуту, на території університету функціонують спортивні майданчики та тренажери.

Зараховані до Харківського національного університету внутрішніх справ курсанти проходять табірний збір терміном до 1 місяця, після його закінчення курсанти, які не проходили службу в Національній поліції України, складають Присягу. На період навчання курсантам, за кошти державного майна, видається однострій встановленого зразка з відзнаками відповідно до їх спеціального звання та службове посвідчення особи, надається можливість безкоштовного проживання в гуртожитках.

Після успішного закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ випускникам факультету присвоюється спеціальне звання «лейтенант поліції», кваліфікація «юрист» і вони направляються для подальшого проходження служби до практичних органів Національної поліції України.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27

Email: nnipfkm@ukr.net


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017