Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-вересень 2015 року
 
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію2
Кількість запитів на інформацію,що надійшлапоштою2
телефоном0
факсом0
електронною поштою0
особистий прийом0
від представників засобів масової інформації0
від громадян1
від юридичних осіб1
від об’єднань громадян без статусу юридичної особи0
інших Міністерств, відомств та органів виконавчої влади0
надійшло як розпоряднику інформації0
Результат розгляду запитів на інформаціюзадоволено1
надіслано належним розпорядникам інформації0
відмовлено0
опрацьовується1Види запитуваної інформації
Правова інформація0
Інформація про особу1
Статистична інформація0
Соціологічна інформація0
Інші види інформації1
Інформація довідково-енциклопедичного характеру0

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017