СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.700.02
 
Голова
спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри трудового
та господарського права факультету № 2, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції
Мельник К.Ю.

Наказом Міністерства освіти і науки України створено спеціалізовану вчену раду Д 64.700.02 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейний право; міжнародне приватне право та 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.700.02 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2016 р. № 1222 у кількості 19 осіб.

Очолює спеціалізовану вчену раду завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції Костянтин Мельник.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – декан факультету № 6, доктор юридичних наук, доцент Олег Синєгубов.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – доцент кафедри трудового та господарського права, кандидат юридичних наук, доцент Коваленко Костянтин Вікторович.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформований з науково-педагогічних і наукових працівників Харківського національного університету внутрішніх справ та представників інших юридичних наукових шкіл – київської, львівської, одеської Вони – авторитетні вчені, які активно проводять наукову роботу в галузі юридичної науки, мають публікації, монографії зі спеціальностей за профілем спеціалізованої вченої ради.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017