Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-червень 2014 року
 
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-червень 2014 року
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію2
Кількість запитів на інформацію,що надійшлапоштою2
телефоном0
факсом0
електронною поштою0
особистий прийом0
від представників засобів масової інформації0
від громадян1
від юридичних осіб1
від об’єднань громадян без статусу юридичної особи0
інших Міністерств, відомств та органів виконавчої влади0
надійшло як розпоряднику інформації0
Результат розгляду запитів на інформаціюзадоволено2
надіслано належним розпорядникам інформації0
відмовлено0
опрацьовується0Види запитуваної інформації
Правова інформація0
Інформація про особу1
Статистична інформація0
Соціологічна інформація0
Інші види інформації1
Інформація довідково-енциклопедичного характеру0

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017