Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-грудень 2013 року
 
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-грудень 2013 року
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію23
Кількість запитів на інформацію,що надійшлапоштою19
телефоном0
факсом0
електронною поштою2
особистий прийом2
від представників засобів масової інформації0
від громадян9
від юридичних осіб11
від об’єднань громадян без статусу юридичної особи0
інших Міністерств, відомств та органів виконавчої влади3
надійшло як розпоряднику інформації0
Результат розгляду запитів на інформаціюзадоволено23
надано роз’яснення1
відмовлено0
опрацьовується0Види запитуваної інформації
Правова інформація1
Інформація про особу11
Статистична інформація4
Соціологічна інформація0
Інші види інформації6
Інформація довідково-енциклопедичного характеру1

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018