Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-вересень 2013 року
 
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-вересень 2013 року
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію11
Кількість запитів на інформацію,що надійшлапоштою8
телефоном0
факсом0
електронною поштою1
особистий прийом2
від представників засобів масової інформації0
від громадян7
від юридичних осіб1
від об’єднань громадян без статусу юридичної особи0
інших Міністерств, відомств та органів виконавчої влади3
надійшло як розпоряднику інформації0
Результат розгляду запитів на інформаціюзадоволено10
надано роз’яснення1
відмовлено0
опрацьовується0Види запитуваної інформації
Правова інформація1
Інформація про особу5
Статистична інформація2
Соціологічна інформація0
Інші види інформації2
Інформація довідково-енциклопедичного характеру1

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017