Відділ режимно-секретного та документального забезпечення
 
Начальник відділу режимно-секретного та документального забезпечення,
майор поліції
Собченко Людмила Ігорівна

Відділ режимно-секретного та документального забезпечення є окремим структурним підрозділом Харківського національного університету внутрішніх справ, який підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

Функції відділу:

 • - реалізація в межах повноважень державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням у ХНУВС;
 • - організація і безпосереднє ведення в ХНУВС несекретного діловодства та діловодства документів, що містять відомості з обережним доступом;
 • - організація роботи зі зверненнями громадян, запитами на інформацію, адвокатськими запитами, запитами і зверненнями депутатів усіх рівнів у ХНУВС;
 • - організація особистого прийому громадян та забезпечення невідкладного особистого прийому керівництвом ХНУВС депутатів усіх рівнів з питань, що належать до компетенції Університету;
 • - здійснення контролю за оприлюдненням на сайті ХНУВС інформації про Університет згідно з чинним законодавством, а також за функціонуванням Системи обліку публічної інформації в ХНУВС та внесенням до неї відповідних відомостей;
 • - здійснення контролю за строками виконання документів: підготовки відповідей до органів державної влади, інших установ і організацій щодо документів, заходів та іншої інформації; розгляду запитів і звернень депутатів усіх рівнів, звернень громадян, запитів на інформацію, адвокатських запитів та підготовки відповідей на них; строків і якості виконання доручень керівництва МВС, ХНУВС та заходів, визначених наказами, дорученнями керівництва ХНУВС, якщо контроль за їх виконанням покладено на ВРСДЗ;
 • - комплектування, забезпечення умов зберігання, обліку, використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Університету;
 • - забезпечення навчального процесу і науково-дослідної діяльності в Харківському національному університеті внутрішніх справ навчальною та науковою літературою, нормативними актами, статистичними даними, методичними, інформаційними матеріалами та іншими документами з грифом обмеження доступу.

Керівництво відділу:
 • - начальник відділу – майор поліції Собченко Людмила Ігорівна, тел.: 7398-111;
 • - заступник начальника відділу – підполковник поліції Морквін Дмитро Анатолійович, тел.: 7398-210;
 • - начальник відділення захисту інформаці, майор поліції Сопова Ольга Сергіївна, тел.: 7398-200;
 • - завідувач відділення документального забезпечення Радченко Олександра Юріївна, тел.: 7398-330;
 • - завідувач архіву Марішина Тетяна Олексіївна, тел.: 7398-211;
 • - директор спеціальної бібліотеки Євченко Лілія Іванівна, тел.: 7398-165.

Приймання звернень громадян та запитів на публічну інформацію – фахівець Субота Ганна Сергіївна, тел.: 7398-046.


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017