Факультет № 5
 
Декан факультету, кандидат юридичних наук, полковник поліції  Анциферов Олександр Юрійович
Декан факультету,
кандидат юридичних наук,
полковник поліції
Анциферов Олександр Юрійович
Заступник декана факультету, кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції Василенко Віктор Михайлович
Заступник декана факультету,
кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції
Василенко Віктор Михайлович


Декан факультету - кандидат юридичних наук, полковник поліції Анциферов Олександр Юрійович.

Заступник декана факультету - кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції Василенко Віктор Михайлович.

Відповідно до мети створення основними завданнями факультету є:

• підготовка згідно з державним замовленням кваліфікованих фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України за заочною формою навчання;

• систематичне вдосконалення освітнього процесу, спільно з кафедрами та науково-дослідними лабораторіями створення нових та оновлення чинних навчальних програм і планів, підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок.

На факультеті впроваджена ступенева підготовка фахівців для органів внутрішніх справ України за спеціальністю «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з терміном навчання 5 років (на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

Також на факультеті здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю «Право» з терміном навчання 1 рік 8 місяців (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»), а також спеціальністю «Правоохоронна діяльність» з терміном навчання 2 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

Освітній процес на факультеті здійснюють доктори та кандидати юридичних, педагогічних, економічних, філософських, філологічних та історичних наук. Вчені університету органічно поєднують фундаментальні теоретичні знання з досвідом роботи в органах внутрішніх справ України.

Співпраця з комплектуючими підрозділами ОВС – невід’ємна складова освітнього процесу факультету. Зокрема, факультет плідно співпрацює з Головним управлінням Національної поліції в Харківській області, а також з провідними навчальними закладами України та СНД, які готують фахівців за заочною формою навчання.

Сьогодні на факультеті навчається понад 800 слухачів з усіх регіонів нашої держави. Для слухачів створені всі умови для навчання: сучасні лекційні зали, аудиторії для проведення семінарських та практичних занять, комп’ютерні класи. Сучасна освіта не можлива без створення належного інформаційного середовища. Тому до послуг слухачів – сучасна загальна бібліотека ХНУВС: десять читальних залів, великий фонд наукової, навчальної та періодичної літератури, літератури іноземними мовами. Інформаційно-пошукова система бібліотеки, яка, на думку багатьох експертів, є однією з найкращих в Україні, значно полегшує пошук інформації, необхідної слухачам для навчання.

Запрошуємо до співпраці та навчання усіх, хто цікавиться актуальними питаннями правоохоронної діяльності та бажає здобути освіту у Харківському національному університеті внутрішніх справ.


Контактна інформація:
Адреса: Україна, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27
E-mail: odin.univd@gmail.com

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018