Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-грудень 2012 року
 
Інформація про стан розгляду запитів на інформацію ХНУВС за січень-грудень 2012 року
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію14
Кількість запитів на інформацію,що надійшлапоштою11
телефоном0
факсом0
електронною поштою2
особистий прийом1
від представників засобів масової інформації0
від громадян9
від юридичних осіб4
від об’єднань громадян без статусу юридичної особи0
інших Міністерств, відомств та органів виконавчої влади1
надійшло як розпоряднику інформації9
Результат розгляду запитів на інформаціюзадоволено14
надіслано належним розпорядникам інформації0
відмовлено0
опрацьовується0Види запитуваної інформації
Правова інформація5
Інформація про особу4
Статистична інформація4
Соціологічна інформація0
Інформація довідково-енциклопедичного характеру1

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999- 2018