Відділ міжнародних зв'язків
 
Начальник
відділу міжнародних зв’язків
підполковник поліції
Осятинський Станіслав Олександрович

Відділ міжнародних зв’язків Харківського національного університету внутрішніх справ (далі - Відділ) є структурним підрозділом, який створено в Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі – Університет) з метою забезпечення ефективної роботи Університету у напрямку розширення та поглиблення міжнародних контактів, підвищення його авторитету в світі, сприяння підвищенню рівня кваліфікації викладачів шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з відповідними інституціями за кордоном, забезпечення оформлення документів на закордонні відрядження атестованого складу Університету.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, наказами, Статутом Університету, а також іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

Завдання Відділу:

 • – організація міжнародної діяльності;
 • – планування заходів Університету щодо міжнародної діяльності;
 • – розробка проектів наказів та розпоряджень за напрямом діяльності;
 • – накопичення та узагальнення інформації про заплановані та виконані заходи за напрямами діяльності;
 • – підготовка документів;
 • – систематизація узагальнених даних за напрямками роботи, термінами виконання та виконавцями;
 • – контроль за своєчасним поданням документів на закордонні відрядження;
 • – контроль за своєчасним поданням до МВС України, Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади письмових звітів та довідок за напрямом роботи Відділу;
 • – встановлення та зміцнення зв’язків з іноземними навчальними закладами, науково-дослідними установами, організаціями, фондами.

Робота щодо розвитку міжнародної діяльності Університету проводиться за такими основними напрямами:

 • - підписання договорів про співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями за основними напрямами діяльності ХНУВС;
 • - розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних робочих груп та творчих колективів);
 • - проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на попередження злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю;
 • - участь постійного та перемінного складу у стипендійних програмах, стажуваннях, програмах обміну, конкурсах тощо;
 • - проведення спільних наукових досліджень за актуальними проблемами правоохоронної діяльності із закордонними партнерами;
 • - організація прийомів окремих іноземців та іноземних делегацій у ХНУВС.


Контактна інформація:
Адреса: пр-т Льва Ландау, 27, м.Харків, 61080, Україна
Телефони: 7398-096, 7398-267
Факс: 7398-324

Візит голови Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Кястутіса Ланчінкаса Візит Координатора проектів ОБСЄ в Україні Вайдотаса Верби
Візит Надзвичайного і Повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука Візит Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні Джеффрі Пайєтта
Участь представників ОБСЄ, КМЄС,Норвезького університетського коледжу поліції у заходах, присвячених з нагоди випуску Участь представників університету у Міжнародній конференції у Федеративній республіці Німеччина
Візит старшого радника з питань кіберзлочинності Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM Ukraine) Кіріла Мілєва (Республіка Болгарія) до Харківського національного університету внутрішніх справ Президент Литовської Республіки Далі Грибаускайте відкрила Дні Литви у Харківській області
Візит керівника Дружини кіберзахисту при Союзі Оборони Естонії (Estonian Defence League’s Cyber Unit) Андруса Падара (Andrus Padar) до Харківського національного університету внутрішніх справ Представники Харківського національного університету внутрішніх справ взяли участь у Першому міжнародному саміті з кібербезпеки «GCS-2017»
Викладачі Левітт Інституту проводять заняття для курсантів, студентів та слухачів магістратури університету

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017