Відділ міжнародних зв'язків
 
Начальник
відділу міжнародних зв’язків
підполковник поліції
Осятинський Станіслав Олександрович

Відділ міжнародних зв’язків Харківського національного університету внутрішніх справ (далі - Відділ) є структурним підрозділом, який створено в Харківському національному університеті внутрішніх справ (далі – Університет) з метою забезпечення ефективної роботи Університету у напрямку розширення та поглиблення міжнародних контактів, підвищення його авторитету в світі, сприяння підвищенню рівня кваліфікації викладачів шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з відповідними інституціями за кордоном, забезпечення оформлення документів на закордонні відрядження атестованого складу Університету.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, наказами, Статутом Університету, а також іншими нормативно-правовими актами з цього питання.

Завдання Відділу:

 • – організація міжнародної діяльності;
 • – планування заходів Університету щодо міжнародної діяльності;
 • – розробка проектів наказів та розпоряджень за напрямом діяльності;
 • – накопичення та узагальнення інформації про заплановані та виконані заходи за напрямами діяльності;
 • – підготовка документів;
 • – систематизація узагальнених даних за напрямками роботи, термінами виконання та виконавцями;
 • – контроль за своєчасним поданням документів на закордонні відрядження;
 • – контроль за своєчасним поданням до МВС України, Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади письмових звітів та довідок за напрямом роботи Відділу;
 • – встановлення та зміцнення зв’язків з іноземними навчальними закладами, науково-дослідними установами, організаціями, фондами.

Робота щодо розвитку міжнародної діяльності Університету проводиться за такими основними напрямами:

 • - підписання договорів про співробітництво із зарубіжними вищими навчальними закладами та міжнародними організаціями за основними напрямами діяльності ХНУВС;
 • - розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів (шляхом створення спільних робочих груп та творчих колективів);
 • - проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, спрямованих на попередження злочинності, охорону прав і свобод громадян, забезпечення громадського порядку і боротьбу зі злочинністю;
 • - участь постійного та перемінного складу у стипендійних програмах, стажуваннях, програмах обміну, конкурсах тощо;
 • - проведення спільних наукових досліджень за актуальними проблемами правоохоронної діяльності із закордонними партнерами;
 • - організація прийомів окремих іноземців та іноземних делегацій у ХНУВС.


Контактна інформація:
Адреса: пр-т Льва Ландау, 27, м.Харків, 61080, Україна
Телефони: 7398-096, 7398-267
Факс: 7398-324

Візит голови Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Кястутіса Ланчінкаса Візит Координатора проектів ОБСЄ в Україні Вайдотаса Верби
Візит Надзвичайного і Повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука Візит Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні Джеффрі Пайєтта
Участь представників ОБСЄ, КМЄС,Норвезького університетського коледжу поліції у заходах, присвячених з нагоди випуску Участь представників університету у Міжнародній конференції у Федеративній республіці Німеччина

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017