Відділ матеріального забезпечення
 
Начальник
відділу матеріального забезпечення
Копаниця Олексій Вікторович


Основними функціями відділу матеріального забезпечення є: забезпечення учбового процесу та життєдіяльності університету, своєчасне забезпечення всіма видами матеріальних засобів підрозділів університету (будматеріали, меблі, сантехнічне обладнання, інвентар, інше) та контроль за їх правильним використанням, організація належної експлуатації споруд, будівель, об’єктів тепло-, водо-, та електропостачання, що належать підрозділам університету, організація поточних та профілактичних ремонтів, удосконалення та розвиток учбово-матеріальної бази, покращання санітарно-побутових умов проживання курсантів та студентів у гуртожитках; своєчасне та повне забезпечення речовим майном згідно з нормами належності, організація лазньо-прального обслуговування курсантів, організація харчування згідно з нормами довольства курсантів, контроль за якістю приготування продуктів харчування.

У своїй діяльності відділ матеріального забезпечення співпрацює з ректоратом, керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти та науки України, іншими актами законодавства України, Статутом Університету, наказами та дорученнями ректора Університету.

Посаду начальника відділу у різні часи обіймали:

- з 1996 по 2001 - підполковник міліції Черепаха Петро Якович;

- з 2001 по 2006 - полковник міліції Фесюк Микола Миколайович;

- з 2006 по 2008 - підполковник міліції Плеснявський Владлен Петрович;

- з 2008 по т/час - Копаниця Олексій Вікторович

Керівництво відділу:

- начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця Олексій Вікторович;

- заступник начальника відділу матеріального забезпечення Горох Вадим Миколайович;

- заступник начальника – завідувач комунально-експлуатаційного відділення відділу матеріального забезпечення Аношкін Андрій Валентинович.

До складу відділу матеріального забезпечення входять:

- відділення продовольчого забезпечення, яке очолює завідувач відділення Субота Сергій Іванович;

- комунально-експлуатаційне відділення, яке очолює завідувач відділення Аношкін Андрій Валентинович;

- відділення речового забезпечення, яке очолює завідувач відділення Плеснявський Владлен Петрович;

- група озброєння, яку очолює провідний фахівець групи, капітан поліції Мірошниченко Сергій Юрійович;

- група з охорони праці, яку очолює провідний інженер групи Баранова Наталія Іванівна;

- відділення капітального будівництва, яке очолює завідувач відділення Резван Лілія Анатоліївна;

- дільниця оперативної поліграфії, яку очолює начальник дільниці Тяпкін Анатолій Серафимович;

- відділення зв’язку, яке очолює завідувач відділення Лобода Юрій Леонідович;

- група протипожежної безпеки, яку очолює провідний фахівець групи, капітан поліції Тисячник Андрій Сергійович;

- будинок побуту, який очолює завідувач будинку Єфименко Сергій Петрович;

- ремонтно-будівельна група, яку очолює провідний фахівець відділення капітального будівництва Нарожна Любов Іванівна.Контактна інформація:

Адреса: Україна, м.Харків, пр-т Льва Ландау, 27, e-mail: vmtz399@ukr.net

Начальник відділу матеріального забезпечення Копаниця Олексій Вікторович, тел.: 73-98-309

Заступник начальника відділу матеріального забезпечення Горох Вадим Миколайович, тел.: 73-98-102

Заступник начальника відділу – завідувач комунально-експлуатаційного відділення Аношкін Андрій Валентинович, тел.: 73-98-285

Завідувач відділення продовольчого забезпечення Субота Сергій Іванович, тел.: 73-98-184

Начальник відділення речового забезпечення Плеснявський Владлен Петрович,тел.: 73-98-331

Провідний фахівець групи озброєння, капітан поліції Мірошниченко Сергій Юрійович, тел.: 73-98-347

Провідний інженер групи з охорони праці Баранова Наталія Іванівна, тел.: 7398-189

Завідувач відділення капітального будівництва Резван Лілія Анатоліївна, тел.: 7398-021

Начальник дільниці оперативної поліграфії Тяпкін Анатолій Серафимович, тел.: 7398-150

Завідувач відділення зв’язку Лобода Юрій Леонідович, тел.: 7398-175

Провідний фахівець групи протипожежної безпеки, капітан поліції Тисячник Андрій Сергійович, тел.: 7398-333

Завідувач будинку побуту Єфименко Сергій Петрович, тел.: 7398-336

Провідний фахівець відділення капітального будівництва Нарожна Любов Іванівна, тел.: 7398-104


©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017