Інформаційно-технічний відділ
 
Начальник інформаційно-технічного відділу Полховський О.М.
Начальник
інформаційно-технічного відділу
Полховський Олександр Миколайович


Про історію інформатизації в університеті

У 1995 році в Університеті внутрішніх справ був створений відділ програмного забезпечення та комп'ютерних мереж. У травні 2001 року на базі відділу був створений науково-дослідний інформаційно-комп'ютерний центр (НДІКЦ). Діяльність центру сфокусувалася на проблемах інформатизації університету та його відокремлених філій, а також розвитку регіонального співробітництва з вищими навчальними закладами Харкова.

У 2006 році НДІКЦ був реорганізований у науково-технічний інформаційно-комп’ютерний центр.

У 2013 році НТІКЦ був реорганізований у інформаційно-технічний відділ.

Напрями діяльності та проекти

Відділ здійснює свою діяльність за декількома основними напрямами:

- впровадження елементів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність співробітників і підрозділів університету, яка включає в себе підтримку і розвиток корпоративної комп'ютерної мережі і сервісів для користувачів, організацію роботи сервісної служби підтримки, профілактики і навчання, встановлення нормативних вимог до роботи і контроль за їхнім дотриманням, забезпечення інформаційної безпеки;

- створення інтегрованого інформаційно-управляючого середовища, яка має за мету розробку і впровадження в університеті нового покоління засобів проектування, розробки й підтримки автоматизації управління процесами й інформаційним супроводом діяльності співробітників і підрозділів. В рамках цього напрямку були створені і впроваджені в університеті декілька масштабних клієнт-серверних інформаційно-управляючих систем. Це інформаційна бібліотечна система "Університетська бібліотека" (UNILIB), система управління фінансово-економічною діяльністю бюджетної організації ФЕНІКС, система каталогізації інформаційних ресурсів, управління документообігом та потоками завдань «Соломон-Про», система автоматизації навчального процесу "Офіс методиста", а також низка інших спеціалізованих систем управління діяльністю підрозділі;

- розвиток внутрішніх і розширення доступу до зовнішніх джерел електронної інформації, який націлений на створення, інтеграцію і використання високоякісних інформаційних ресурсів, сервісів і інформаційно-комунікаційних середовищ.

Завдання відділу:

- розвиток, проектування, розробка та супроводження комп'ютерної мережі університету;

- забезпечення виконання вимог ефективної експлуатації та ретельного використання комп'ютерної, перифирійної, телкомунікаціної та радіотехнічної техніки, технічних засобів навчання;

- підтримка надійного функціонування ресурсів і сервісів у межах локальної мережі університету;

- ведення оперативного обліку комп'ютерної техніки та технічних засобів навчання, аналіз технічного стану комп'ютерної, периферійної, телкомунікаціної та радіотехнічної техніки в університеті, можливостей її відновлення, ремонту та підсилення, супрводження процедури списання;

- вивчення та аналіз процесів, що відбуваються в університеті впродовж здійснення ним своєї діяльності, планування напрямів автоматизаційних процесів;

- розробка комп'ютерних систем автоматизації процесів, що відбуваються в діяльності університету;

- впровадження систем автоматизації процесів у діяльність підрозділів університету.


Протягом останнього часу інформаційно-технічний відділ:

- здійснював інформаційно-технічне забезпечення процесу набору до патрульної служби в Харківській області та Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

- здійснював інформаційно-технічне забезпечення процесу підготовки працівників патрульної служби в Харківській області та Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

- забезпечував інформаційно-технічне супроводження процесу професійної перепідготовки працівників служб та підрозділів Головного управління Національної поліції в Харківській області;

- створив інформаційно-технічну базу системи дистанційного навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ;

- забезпечив впровадження автоматизованої системи управління вищим навчальним закладом (модуль "Розклад");

- розробив та впровадив програмний комплекс "База даних наукових праць Харківського національного університету внутрішніх справ".Контактна інформація

  • Начальник інформаційно-технічного відділу Полховський Олександр Миколайович, e-mail: it@univd.edu.ua, тел. +38-057-7398-257
  • Заступник начальника інформаційно-технічного відділу, підполковник поліції Дяченко Сергій Володимирович, тел. +38-057-7398-265
  • Завідувач відділення технічних засобів навчання інформаційно-технічний відділу, підполковник поліції Горбач Димитрій Валерійович, тел. +38-057-7398-072
  • Завідувач відділення впровадження та супроводу інформаційних систем та технологій інформаційно-технічний відділу, майор поліції Герасименко Ольга Михайлівна, тел. +38-057-7398-143

©ХНУВС Інформаційно-технічний відділ, 1999-2017